Analyse Zorguitspraken

In de uitspraken van de diverse geschillencommissies zien wij overeenkomsten die voor patiënten, zorgaanbieders en andere belanghebbenden interessant en leerzaam kunnen zijn om de kwaliteit in de zorg nog beter te maken. Hiermee delen wij onze kennis en expertise graag met u. Op regelmatige basis zullen wij hier analyses van die uitspraken publiceren die nader ingaan op specifieke materie. Het zijn onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De analyses van de zorguitspraken zijn samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (skge) gedaan over uitspraken van de Geschillencommissie Zorg en de Geschillencommissies Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van skge. Heeft u nog vragen? Stel ons die gerust (via deze link ga je door naar de contactpagina).

Thema's

Commissiespecifiek


Samenwerken aan kwaliteit

op deze afbeelding zie je twee handen die geschud worden