Analyse Zorguitspraken

In de uitspraken van de diverse zorgcommissies zien wij overeenkomsten die voor cliënten, zorgaanbieders en andere belanghebbenden interessant en leerzaam kunnen zijn om de kwaliteit in de zorg nog beter te maken. Hiermee delen wij onze kennis en expertise graag met u. Op regelmatige basis zullen wij hier analyses van die uitspraken publiceren die nader in gaan op specifieke materie. Het zijn onderwerpen die gerelateerd zijn aan de Wkkgz. De analyses van de zorguitspraken zijn samen met de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) gedaan over uitspraken van de Geschillencommissie Zorg en de Geschillencommissies Huisartsenzorg en Openbare Apotheken van de SKGE. Heeft u nog vragen? Stel ons die gerust.

Thema’s

Samenwerken aan kwaliteit