Defensie Geneeskundige Zorg

De Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg behandelt klachten van cliënten die medische zorg ontvangen hebben van de Militair Geneeskundige Dienst.

Icoon defensie geneeskundige zorg

Soort klachten

De commissie behandelt alle klachten over medische zorgverlening, inclusief letselschadekwesties, waar u samen met de Militair Geneeskundige Dienst niet uit komt.

Kosten

Voor de procedure bij de Commissie worden geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

  • Procedure van De Geschillencommissie
  • Reglement van de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

 

Terug naar boven