De Geschillencommissie rekent kosten voor het behandelen van uw klacht.

Voor alle commissies bedraagt het klachtengeld € 52,50, met uitzondering van de Geschillencommissie Ziekenhuizen (via deze link komt u op een pagina waar u een klacht kunt indienen tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).) en de Geschillencommissie Defensie Geneeskundige Zorg (via deze link kunt u een klacht indienen als u medische zorg heeft ontvangen van de Militair Geneeskundige Dienst).

Terugbetaling klachtengeld

Geeft De Geschillencommissie u gelijk, dan krijgt u het betaalde bedrag terug van de zorgaanbieder. Als u beiden gedeeltelijk gelijk krijgt, bepaalt de commissie hoe dit bedrag verdeeld wordt.

Wanneer u tussentijds tot een oplossing komt met de zorgaanbieder, krijgt u het klachtengeld niet van ons teruggestort. Dit is iets om rekening mee te houden bij de onderhandelingen.

Soms kan de commissie de klacht niet behandelen, omdat de klacht niet ontvankelijk is of de commissie niet bevoegd is.  Ontdekken we dat voordat de procedure start, dan storten we het volledige bedrag aan klachtengeld terug. Wordt dit tijdens de procedure duidelijk? Dan ontvangen cliënten het klachtengeld terug verminderd met € 27,50 administratiekosten.

Lees meer over het klachtengeld (deze link leidt naar een pagina waar u meer kunt lezen over de kosten van een klacht)