Ziekenhuizen

De Geschillencommissie Ziekenhuizen behandelt klachten van patiënten tegen ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) of de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

Icoon ziekenhuizen

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

 • Schade ontstaan door een behandeling of een operatie
 • Onzorgvuldige of ondeugdelijke uitvoering operatie
 • Onvoldoende informatie over ingreep en mogelijke risico’s
 • Ingreep niet volgens afspraak
 • Onvoldoende kwaliteit van de verleende zorg
 • Te laat doorverwijzen
 • Beschadiging of vermissing van eigendommen
 • Slechte nazorg

Bekijk welke klachten de commissie wel en niet kan behandelen.

Kosten

Als er sprake is van een klacht zonder een financiële claim, bedraagt het klachtengeld € 52,50.

Is er wel sprake van een financiële claim, dan bedraagt het klachtengeld:

Financiële claim tot € 5.000,--: klachtengeld: € 52,50
Financiële claim vanaf € 5.000,-- tot € 15.000,--: klachtengeld: € 77,50
Financiële claim vanaf € 15.000,-- tot € 25.000,--: klachtengeld: € 127,50


Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen

Zorginstellingen taartdiagramIn 2017 is de Commissie Ziekenhuizen opgericht, in 2016 werden klachten over ziekenhuizen en gehandicaptenzorg behandeld door de Commissie Zorginstellingen. In 2016 zijn er 22 klachten door de Commissie Zorginstellingen in behandeling genomen:

 • 6 klachten waren gegrond
 • 3 klachten waren ten dele gegrond
 • 9 klachten waren ongegrond
 • 3 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
 • 1 klacht was niet ontvankelijk
Bron: Jaarverslag 2016


Meer info

 • Procedure van De Geschillencommissie
 • Reglement van de Geschillencommissie Ziekenhuizen
 • Aangesloten brancheorganisaties: 
  NVZ
  NFU

Wilt u de werkwijze van de Geschillencommissie Zorg nog eens bekijken, download dan de brochure (pdf).

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar De Geschillencommissie Zorg, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Terug naar boven