Driedubbel live!

We zijn dit jaar goed begonnen. Met de komst van het Klachtenloket Openbaar Vervoer, de Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg én de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals zetten we weer een flinke stap. Stappen met maar één doel: voelbaar rechtvaardig voor iedereen. Er is altijd voor iedereen een weg naar het recht en daarom faciliteren wij partijen dagelijks met een klacht of geschil in het vinden van een goede oplossing.

Bij het Klachtenloket Openbaar Vervoer kan een consument terecht met klachten over het openbaar vervoer in Nederland. Komt de consument er niet uit met de betreffende vervoerder, dan neemt hij contact op met de medewerkers van het Klachtenloket Openbaar Vervoer. Zij bekijken de klacht en geven advies over de te nemen stappen. Tot eind vorig jaar waren deze taken organisatorisch ondergebracht bij de OV Ombudsman.

En ook onze zorgcommissies breiden uit. De Geschillencommissie Complementaire Gezondheidszorg is er voor cliënten en patiënten met klachten tegen zorgaanbieders van complementaire geneeswijzen. Hierbij kunt u denken aan psychosociaal therapeuten of homeopaten. Om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (de Wkkgz) moeten zorgaanbieders een klachtenfunctionaris hebben en zich aansluiten bij een erkende geschilleninstantie. De geschillencommissies van De Geschillencommissie Zorg zijn allemaal erkend door de minister.

De Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals vervangt de eerder opgezette Tuchtcommissie VastgoedPRO en Keurmerk Vakkundig Gekeurd. Vanaf nu kunnen klachten worden ingediend over het handelen of nalaten van een vastgoedprofessional dat in strijd is met de regels van zijn of haar branche- en/of beroepsorganisatie, dan wel het register waarbij de professional staat ingeschreven. Met de uitbreiding van de Tuchtcommissie zorgen deze organisaties ervoor dat het tuchtrecht branche-overstijgend geborgd is. Dit alles draagt bij aan het vergroten van de integriteit van makelaars in het koopproces en maakt deel uit van het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’, dat in februari 2022 is ondertekend door NVM, VBO, Vastgoedpro, de Vereniging Eigen Huis en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Met de komst van deze Tuchtcommissie bieden de organisaties NVM, VBO, Vastgoedpro, Vakkundig gekeurd, VastgoedCert en SCVM een laagdrempelige toegang tot het tuchtrecht.

  • 2 januari 2023
  • Nieuws