Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1311-1320 van de 1331 uitspraken

Zorgaanbieder voldoet niet aan informatieplicht, maar floppy iris is niet gevolg van uitgevoerde staaroperatie

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 61892/80600

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is een staaroperatie bij de zorgaanbieder ondergaan. Door deze operatie is de iris van het rechteroog van de cliënt beschadigd geraakt, ook wel ‘floppy iris’ genoemd. Dit is een van de risico’s bij een staaroperatie. Volgens de cliënt is dit risico en de kans op verhoging hierop door […]

Zorgaanbieder voldoet niet aan professionele standaard voor kwaliteit van verleende zorg aan cliënt

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 37398/40409

Waar gaat de uitspraak over De klaagster, gemachtigde van de cliënt, klaagt over de kwaliteit van zorgverlening aan de cliënt door de zorgaanbieder. De zorg is ver beneden de maat en ook blijkt dat onder andere de kennis en kunde van de medewerkers niet voldoende zijn. Door de klaagster is een klacht ingediend bij de […]

Zorgaanbieder voldoet niet aan vereiste om afschrift medisch dossier spoedig te verstrekken

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 29728/33635

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft 9 klachtpunten die onder andere gaan over de onzorgvuldige behandeling van haar dochter door de psycholoog en de psychiater, de nalatigheid van de zorgaanbieder door de dochter niet op tijd naar een andere zorgaanbieder door te verwijzen en de nalatigheid van de zorgaanbieder door niet direct het […]

Zorgaanbieder volgt RIVM-protocollen en plaatst cliënt op isolatieafdeling vanwege hoesten

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 70277/113046

Waar gaat de uitspraak over De klaagster stelt dat haar vader, de cliënt, niet goed is behandeld op de SEH van de zorgaanbieder. Er is geen diagnose of behandelplan opgesteld en bij het ontslag was er geen ontslagbrief of communicatie met het verpleeghuis. Ook is de cliënt eerst, zonder coronaklachten, op de corona-afdeling geplaatst, waar […]

Zorgaanbieder wachtte te lang met verstrekken medisch dossier, dit staat echter niet in verband met gestelde schade

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Schade    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107818

in het geschil tussen: Patiënt en Stichting GGZ Friesland, gevestigd te Leeuwarden (verder te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Zorgaanbieder was voorzichtig, maar niet onzorgvuldig, in behandeling van kwetsbare cliënt

Commissie: Vrijgevestigde GGZ Praktijken    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123813

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat de therapie onjuist was en er onvoldoende voortgang was. Mede daardoor eindigde de behandeling met een crisis-opname. De zorgaanbieder heeft een andere mening en betwist de cliënt onvoldoende handvatten te hebben aangedragen om op een veilige manier te praten over het seksueel misbruik. De […]

Zorgaanbieder weigert medische keuring cliënt in het kader van aanvraag individuele studietoeslag bij gemeente

Commissie: Publieke Gezondheid    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 143621/170973

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt een aanvraag individuele studietoeslag (IST) ingediend bij de gemeente. In het kader daarvan zou de cliënt een medische keuring krijgen bij de zorgaanbieder. De cliënt geeft aan dat de zorgaanbieder de keuring heeft laten vervallen. De zorgaanbieder stelt dat het de zorgaanbieder vrij staat om een opdracht terug […]

Zorgaanbieders moeten tijdig voorlichting geven over tarieven als deze rechtstreeks met de cliënt worden verrekend of als de cliënt daarom vraagt. Geen van beide was het geval.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 107876

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Verloop van de procedure De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar het tussenadvies van 14 juli 2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. In dit tussenadvies heeft […]

Zorgen over zorg aan zoon

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: informatie(verstrekking)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Volgens klaagster was de geleverde zorg onvoldoende, was het pand niet geschikt en is haar tot twee keer toe opgesloten geweest op zijn slaapkamer. De zorgaanbieder wijt […]

Zorgindicatie VG maakt zorgaanbieder eindverantwoordelijke voor zorg en niet curator

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 54830/66321

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager wordt zijn dochter, de cliënte, niet goed verzorgd en weigert de zorgaanbieder de diabeteszorg goed uit te voeren. Daarnaast wordt het de klager onmogelijk gemaakt om zijn curatorschap goed uit te voeren en wordt hij vervelend benaderd door de zorgaanbieder. Ten slotte heeft de zorgaanbieder de zorgovereenkomst […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.