Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 1021-1030 van de 1095 uitspraken

Zorgaanbieder hoeft intern rapport niet te delen met klaagster

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 90703/100254

Waar gaat de uitspraak over De zoon van de klaagster was onvrijwillig opgenomen bij de zorgaanbieder en heeft daar suïcide gepleegd. De zorgaanbieder heeft hierna een rapport opgesteld dat de klaagster niet mag inzien. Daarnaast zijn er tijdens de behandeling veel dingen misgegaan. De klaagster eist inzicht in het rapport. De zorgaanbieder stelt dat dit […]

Zorgaanbieder is nalatig bij naar huis sturen van cliënt, klacht is ten dele gegrond

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 28797/34271

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt uitgebreid over de kwaliteit van de zorgverlening van de zorgaanbieder. De klachten gaan onder andere over het naar huis sturen met medicatie dat onvoldoende werkte, ernstige fouten die door het behandelteam op de HIC-afdeling zijn gemaakt, het onnodig lang opnemen van de cliënt, de opvang van de […]

Zorgaanbieder is nalatig geweest met het tijdig betalen van facturen

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 26653/29695

Waar gaat de uitspraak over De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat zij geen goede, veilige en verantwoorde zorg biedt. De klachten hebben betrekking op het delen van informatie met externe partijen, waaronder een externe diëtiste en het Wmo-loket. Daarnaast is de zorgaanbieder nalatig geweest in de betaling van een drietal facturen en is één van […]

Zorgaanbieder is niet nalatig geweest bij revalidatiebehandeling, ook al is de leefsituatie van de cliënt verslechterd.

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109453

In het geschil tussen   Cliënt en Stichting Centra voor Integrale Revalidatie en Arbeidsactivering Nederland, gevestigd te Venlo (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde […]

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de informatievoorziening vooraf aan de bypassoperatie

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: informatie(verstrekking)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 1593/7277

Waar gaat de uitspraak over De klager vindt dat er onzorgvuldig is gehandeld door de zorgaanbieder vooraf zijn bypassoperatie. Hij vindt dat hij niet geïnformeerd is over het risico op een beroerte tijdens de operatie. Daarnaast zou er onvoldoende onderzoek, in verband met het risico op een beroerte, voorafgaand aan de operatie geweest zijn. De […]

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten in de zorgplicht jegens overleden patiënt

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 2044/18323

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de behandeling van inmiddels overleden patiënt tijdens een ziekenhuisopname van de zorgaanbieder van slechte kwaliteit was en het ten onrecht langer duurde waardoor de kosten van de opname zijn opgelopen. De commissie beslist dat het niet aannemelijk is dat er onzorgvuldig is gehandeld ten aanzien van […]

Zorgaanbieder is niet verplicht om voorlichting over DBC-systematiek te geven

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 57397/81739

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is chronisch patiënt en onder behandeling bij de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van de zorgaanbieder. Voor zijn behandeling moet hij jaarlijks gecontroleerd worden. In 2019 heeft hij gekozen voor een hoog eigen risico van € 885,–. Begin 2020 heeft hij een slokdarmbehandeling ondergaan bij de zorgaanbieder en […]

Zorgaanbieder is niet verplicht patiënten met implantaten voor te lichten of regelmatig te controleren

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On) zorgvuldigheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 104503/129203

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft in 1995 een borstprothese laten plaatsen door de zorgaanbieder. Nadat in 2005 berichten in de media waren gekomen over de problemen hiermee, heeft de klaagster in 2006 om een controle onderzoek gevraagd. De specialist heeft toen gezegd dat dat niet nodig was en dat de implantaten een […]

Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor een mogelijkheid om klachten in te dienen

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 56315/111928

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft meerdere malen, via e-mail en telefoon, geprobeerd haar klachten over de behandeling van de zorgaanbieder kenbaar te maken. Omdat de klachtenfunctionaris niet meer werkzaam was, hebben twee medewerkers van de zorgaanbieder die taak overgenomen. De cliënte heeft er geen vertrouwen in dat haar klachten formeel en onafhankelijk […]

Zorgaanbieder is wel betrokken bij project en dus verantwoordelijk voor medewerker

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: ontvankelijkverklaring   Uitkomst: ontvankelijk   Referentiecode: 42124/56775

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over de gedragingen van een ervaringsdeskundige medewerker die verbonden is aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder geeft aan dat de cliënt niet-ontvankelijk is in haar klacht, omdat dat de ervaringsdeskundige niet meer werkzaam was bij de zorgaanbieder. De ervaringsdeskundige heeft contact onderhouden met de cliënt in de periode […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.