Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

De Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg behandelt klachten van cliënten tegen zorgaanbieders van complementaire en alternatieve geneeswijzen. Bijvoorbeeld therapeuten, psychologen, natuurgeneeskundigen, etc.

Soort klachten

Klachten kunnen gaan over:

  • Schade die is ontstaan door een behandeling of therapie
  • Beschadigde of vermiste eigendommen
  • Onvoldoende zorgverlening
  • De manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging
  • Onjuiste beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was
  • Geen goed behandelplan
  • Geen goede zorg na de behandeling

Alleen klachten tegen leden van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) kunnen worden ingediend.
Lees meer over de klachten die de commissie wel en niet kan behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg.

Kosten

Het klachtengeld bedraagt € 52,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Meer informatie

Download de Brochure Geschillencommissie Zorg

Brochure Geschillencommissie Zorg

Download de brochure Geschillencommissie Zorg

No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.