De procedure

U heeft bij de zorgaanbieder of klachtenfunctionaris geklaagd en hem zes weken de tijd gegeven om uw klacht op te lossen. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is.

Is het niet gelukt de klacht onderling op te lossen? Dan kunt u bij ons terecht.
Dient u een klacht in bij De Geschillencommissie, dan volgen er vier stappen:

Stap 1

Arts achter bureau met boze patientKlacht indienen

U dient uw klacht bij ons in door het klachtformulier in te vullen met uw gegevens en een omschrijving van uw klacht. Als uw klacht tot schade heeft geleid en u wilt een schadevergoeding, dan kunt u dit hier ook toelichten en onderbouwen.
Wij bekijken welke Geschillencommissie uw klacht kan behandelen en sturen u informatie toe. Daarin staat precies omschreven welke documenten wij van u nodig hebben om uw klacht te kunnen behandelen. Denk daarbij aan facturen, behandelplannen ed. Ook geven wij aan wat behandeling van de klacht kost.
Nadat wij uw klacht én het klachtengeld hebben ontvangen, nemen wij uw klacht in behandeling.

Stap 2

Arts geeft verweerMening van de andere partij vragen

Wij sturen de zorgaanbieder afschriften van uw klacht en andere stukken. De zorgaanbieder krijgt een maand de tijd om bij de Commissie te reageren. Wij sturen u een kopie van de reactie van de zorgaanbieder. U kunt daar eventueel op reageren. Beide partijen mogen tot 5 werkdagen voor de zitting stukken aanleveren.
Als het nodig is, onderzoekt een deskundige uw klacht en stelt een rapport op.

U kunt de klacht nog onderling oplossen met de zorgaanbieder tijdens het traject, tot en met de zitting. Meld dit aan ons, dan stoppen wij de behandeling van de klacht.

Stap 3

Uitspraak

Als wij alle informatie hebben, behandelen wij uw geschil. Als u heeft aangegeven bij de zitting aanwezig te willen zijn, wordt u hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting beoordeelt een onpartijdige commissie uw klacht. Meestal kunnen u en de andere partij bij de zitting aanwezig zijn. Tijdens de zitting kunt u mondeling uw mening geven.

Daarna ontvangt u de uitspraak van de commissie in ieder geval per post, maar u kunt deze ook in het digitaal loket bekijken. De uitspraak geldt voor beide partijen en moet altijd worden nagekomen. U kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.

Als u een klacht bij ons indient, kunt u van ons efficiënte behandeling van uw klacht verwachten, met een snelle respons en korte lijnen. Gemiddeld duurt de behandeling van een geschil 4 maanden. Om dat mogelijk te maken verwachten wij van u dat u snel reageert op onze vragen en de informatie geeft waar we om vragen.

Naar het klachtformulier