2019

De zorginstelling erkent dat de communicatie tussen haar en de mentor van de cliënt lange tijd niet goed is verlopen en dat de zorg ook niet altijd goed is geweest. De mentor en de zorginstelling moeten onder leiding van de Vertrouwenspersoon Klachten op korte termijn afspraken maken over de punten die in het advies van de Vertrouwenspersoon Klachten zijn opgenomen. De regiomanager moet de regie nemen bij de uitvoering ervan

In het geschil tussen [Naam], wonende te [plaats] (mentor van [naam cliënte]), (hierna te noemen: de mentor) en Stichting Ons Tweede Thuis, gevestigd te Aalsmeer, (hierna te noemen: de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder
1 20 21 22