onvoldoende communicatie en bejegening

  • Home >>
  • onvoldoende communicatie en bejegening

Zorgaanbieder had meer kunnen doen voor cliënte en heeft niet gehandeld, zoals van redelijk handelende zorgaanbieder verwacht mag worden

Waar gaat de uitspraak over? De Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) is van oordeel dat de zorgaanbieder niet heeft gehandeld, zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend zorgaanbieder mag worden verwacht. Immers, niet gebleken is dat de zorgaanbieder gedurende de behandelperiode initiatief heeft genomen om tot een behandelplan voor de cliënte […]

Lees verder