Zorg Algemeen registratie

U wilt zich aansluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Alle zorgaanbieders kunnen zich aansluiten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. U hoeft geen lid te zijn van een brancheorganisatie.

Registratie

Als u zich aansluit bij deze geschillencommissie, gaat u akkoord met de registratieverklaring en het reglement van de Geschillencommissie Zorg Algemeen
Sluit u zich aan bij de commissie Zorg Algemeen? Dan kunt u ook kiezen om gebruik te maken van het Klachtenloket Zorg inclusief klachtenfunctionaris. U en uw cliënten kunnen dan bij het door ons ingerichte Klachtenloket Zorg terecht. Hiermee voldoet u ook aan de eisen van de Wkkgz.

Voor de registratie heeft u uw KvK-nummer en juridische naam nodig.

Let op: het is belangrijk dat de rechtspersoon die zich registreert, de partij is waarmee cliënten de overeenkomst aangaan en onder wiens verantwoordelijkheid de overeenkomst wordt uitgevoerd. Mocht u twijfels hebben of u de juiste rechtspersoon gaat registreren, dan kunt u met ons contact opnemen.

Kosten

Elk jaar betaalt u de jaarlijkse bijdrage voor uw registratie. In 2023 bedraagt de bijdrage bij deze commissie € 217,25 exclusief BTW. Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.

Wanneer u als zorgaanbieder geen geschillen hebt, is dit alles wat u hoeft te betalen om te voldoen aan de Wkggz. Als er onverhoopt een geschil ontstaat, betaalt u per klacht behandelingskosten. Wilt u weten hoe hoog de kosten per behandelde klacht zijn? Als u ons mailt of belt, kunnen we u dit precies vertellen.

Tot op heden hoeft u voor het Klachtenloket Zorg geen extra bijdrage te betalen wanneer u bent aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Wilt u van de diensten van het Klachtenloket Zorg gebruik maken, dan kunt u dit aangeven tijdens de registratie.

Vragen en contact

Vragen over het aanmelden, verlengen, wijzigen of opzeggen van uw registratie bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen kunt u via info@degeschillencommissiezorg.nl of telefonisch 070 - 310 53 71 aan ons stellen. 

Klachtenloket Zorg
Gaan de vragen over het Klachtenloket Zorg, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer: 070-310 53 92, of stuur een e-mail naar: info@klachtenloket-zorg.nl.

Sluit u aan