Wie zitten er in de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie bestaat uit drie leden:

  • een voorzitter aangezocht door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC)
  • een lid voorgedragen door een patiënten- en/of consumentenorganisatie
  • een lid voorgedragen door de brancheorganisatie.

Een secretaris ondersteunt de Commissie.