Wat is wraken en hoe werkt het?

Het kan soms voorkomen dat een cliënt vindt dat een voorzitter of commissielid moet worden vervangen, bijvoorbeeld omdat een cliënt twijfelt over zijn/haar onafhankelijkheid. Dit noemen we wraken. Omdat wij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de commissie hoog in het vaandel hebben staan, nemen wij een wrakingsverzoek erg serieus.

Wilt u een voorzitter of commissielid wraken? Dan moet u in een brief, of mondeling tijdens de zitting, uitleggen waarom hij vindt dat de voorzitter of het commissielid moet worden vervangen. Een cliënt kan een wrakingsverzoek uiterlijk één week na de zitting indienen. Totdat er een uitspraak is gedaan over het wrakingsverzoek of totdat de gewraakte zich heeft teruggetrokken, stellen wij de behandeling van het geschil uit.

Wrakingscommissie
Wanneer de cliënt het wrakingsverzoek correct heeft ingediend, beoordeelt een wrakingscommissie het verzoek. Deze commissie vraagt de gewraakte voorzitter of het commissielid om een schriftelijke reactie. Hierna kunnen beide partijen nogmaals een toelichting geven. De gewraakte voorzitter of het gewraakte commissielid kan zich terugtrekken. Dit heet ‘berusten’. In zo’n geval is een uitspraak op het wrakingsverzoek niet meer nodig. We vervangen de voorzitter of commissielid door een andere voorzitter of commissielid waarna de commissie de zaak opnieuw behandelt.

Uitspraak
De wrakingscommissie beslist meestal binnen één week na de zitting over het wrakingsverzoek. De cliënt en de gewraakte voorzitter of het gewraakte commissielid krijgen de uitspraak toegestuurd. Hierin legt de wrakingscommissie haar beslissing uit. Ook de andere partij, waarmee de cliënt een geschil heeft, krijgt de uitspraak toegestuurd. Als de wrakingscommissie het verzoek afwijst wordt de voorzitter of het commissielid niet vervangen. De behandeling van het geschil gaat dan gewoon verder. Geeft de wrakingscommissie de cliënt gelijk? Dan vervangen de voorzitter of het commissielid. Het geschil wordt dan opnieuw behandeld met de nieuwe voorzitter of het nieuwe commissielid. De cliënt ontvangt een nieuwe uitnodiging voor een zitting.

Reglement wrakingscommissie
De regels waaraan de wrakingscommissie zich moet houden, staan in het reglement van de wrakingscommissie.

Cijfers
Wraking komt niet heel vaak voor. In 2017 deed de wrakingscommissie 2 uitspraken. In 1 uitspraak kreeg de cliënt geen gelijk in het wrakingsverzoek. In de andere uitspraak was de cliënt niet-ontvankelijk in het wrakingsverzoek, omdat het verzoek te laat was ingediend. Dat kwam pas nadat de commissie de uitspraak had verzonden.