Wat is niet bevoegd en niet ontvankelijk?

Soms moet de Commissie eerst beslissen of zij de klacht wel kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder vindt dat de Commissie niet bevoegd is of de klacht niet-ontvankelijk is.

Niet bevoegd
De Commissie is niet bevoegd, als de Commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van de Commissie die uw klacht behandelt.

Niet ontvankelijk
Als een klacht niet-ontvankelijk is, kan de Commissie deze niet inhoudelijk behandelen, omdat bijvoorbeeld de termijn is verstreken waarbinnen u de klacht mocht indienen.