Wat is niet bevoegd en niet ontvankelijk?

Soms moet de Commissie eerst beslissen of zij de klacht wel kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder vindt dat de Commissie niet bevoegd is of de klacht niet-ontvankelijk is.

Niet bevoegd
De Commissie is niet bevoegd, als de Commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van de Commissie die uw klacht behandelt.

Niet ontvankelijk
Als een klacht niet-ontvankelijk is, kan de Commissie deze niet inhoudelijk behandelen, omdat bijvoorbeeld de termijn is verstreken waarbinnen u de klacht mocht indienen.

Ster

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar

De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het
contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.