Wat is marginale toetsing?

Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door één van de partijen aan de burgerlijke rechter door dagvaarding van de andere partij.

De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing niet voldoende is gemotiveerd (de redenen voor de beslissing zijn niet voldoende uitgelegd). Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat er niet voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht, zoals het niet horen van alle partijen.

Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer.

Als u de uitspraak aan de rechter wilt voorleggen lees dan hier verder.