Wat is een gemachtigde en hoe meld ik dit?

Een gemachtigde is iemand die de procedure namens u mag voeren. Natuurlijk kan dit een advocaat of rechtsbijstand zijn, maar ook een familielid of kennis mag optreden als uw vertegenwoordiger. Als uw gemachtigde geen advocaat of jurist is, hebben wij van u een machtiging nodig. Hiermee geeft u aan wie u als gemachtigde aanwijst tijdens uw procedure bij De Geschillencommissie.
Wanneer u een advocaat of rechtsbijstandverzekering heeft, hoeft u geen machtiging op te sturen.

Op het moment dat u een gemachtigde bij ons heeft aangemeld, ontvangt u geen berichten meer van ons. Alle communicatie verloopt dan via uw gemachtigde.

Wilt u een gemachtigde bij ons doorgeven? Dan kunt u gebruik maken van dit machtigingsformulier. Stuur dit volledig ingevuld naar ons toe.