Wat is een digitale zitting?

Naast een zitting op locatie, kunt u de zitting ook digitaal bijwonen. U kunt dan vanuit huis, via uw computer of tablet, de commissie zien en spreken.

De Geschillencommissie maakt voor haar digitale zitting gebruik van het programma ZOOM. Dit is een dienst om een virtuele bijeenkomst mee te houden. Net alsof u met elkaar in een zittingszaal zit, maar dan via het internet.

Meer informatie over hoe de digitale zitting werkt, leest u hier.