Wat doet een klachtenfunctionaris?

Als u een klacht heeft over uw zorgaanbieder wilt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan u informeren over de klachtenregeling en bemiddelen tussen u en de behandelaar. Dit is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die op 1 januari 2016 in werking is getreden. De wet regelt dat elke zorgaanbieder in Nederland over een klachtenfunctionaris moet beschikken. De klachtenfunctionaris wordt betaald door de zorgaanbieder, maar heeft wel een onpartijdige rol.

Taken

De klachtenfunctionaris kan u op de volgende manieren ondersteunen.

  • adviseren bij het indienen van een klacht,
  • bijstaan bij het formuleren van de klacht en
  • het onderzoeken van mogelijkheden om tot een oplossing te komen.

Contact

De klachtenfunctionaris is iemand bij wie u makkelijk kunt binnenlopen, die u kunt bellen of e-mailen. De informatie over hoe en wanneer u de klachtenfunctionaris kunt bereiken, moet makkelijk beschikbaar voor u zijn, bijvoorbeeld via de website of in de wachtkamer of wachtruimte van uw zorgaanbieder.

Kosten

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan de hulp en het advies van de klachtenfunctionaris.

Geen oplossing?

Bent u ook na de hulp van de zorgaanbieder en/of klachtenfunctionaris niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij de geschillencommissie van uw zorgaanbieder. Ook als de zorgaanbieder na 6 weken niet heeft gereageerd op uw klacht, kunt u naar de geschillencommissie.

U bent niet verplicht om eerst naar een klachtenfunctionaris te gaan, voordat u de klacht bij de geschillencommissie indient.