Wat betekent in depot storten voor een zorgaanbieder?

Als de cliënt de factuur waar de klacht over gaat, nog niet (helemaal) betaald heeft, vragen we de cliënt dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De Commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting. 

Bij de uitspraak bepaalt de Commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt. Het deel van de rekening waarover de cliënt geen klacht heeft moet de cliënt wel aan de zorgaanbieder betalen.

Garantie
De depotstorting is een garantie dat de uitspraak ook nageleefd zal worden. Voor u is er door het depot de garantie dat de factuur betaald wordt als de Commissie u gelijk geeft. U geeft de cliënt een garantie doordat u bij ons bent aangesloten en heeft afgesproken u aan het bindend advies van de Commissie te houden (nakomingsgarantie).

Geen depot
Als de cliënt het openstaande bedrag niet of niet op tijd betaalt, sluiten wij het dossier. Heropening van het dossier is dan niet meer mogelijk. 

Uitzonderingen
Er zijn mogelijk uitzonderingsgevallen, waarbij de cliënt  het openstaande bedrag niet in depot hoeft te storten. Welke dat zijn leest u hier terug:

Heeft de cliënt een betalingsregeling?
Heeft de cliënt een betalingsregeling met u getroffen of uitstel van betaling gekregen, dan hoeft deze het bedrag niet in depot te storten. De cliënt moet hiervan de bewijzen toevoegen aan uw dossier. U kunt deze uploaden via uw online account.

Depotontheffing
De cliënt kan ook een verzoek tot depotontheffing doen als hij/zij het openstaande bedrag niet aan De Geschillencommissie kan overmaken. Wij vragen u dan of u het eens bent met uw verzoek. Wij kunnen de klacht  alleen behandelen als u het goed vindt dat de cliënt het openstaande bedrag niet in depot stort.

De cliënt moet hiervoor een ontheffingsverzoek aan het dossier toevoegen. Wij bekijken of het verzoek aan de Commissie voorgelegd moet worden oftewel of er een depotbeslissing gedaan moet worden door de Commissie op een besloten zitting. Partijen worden hiervoor niet uitgenodigd.Wij brengen u op de hoogte van deze beslissing.