Wat betekent een bedrag in depot storten?

Als u een klacht heeft ingediend, en u heeft de rekening van de zorgaanbieder waar uw klacht over gaat nog niet (helemaal) betaald, vragen wij u dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting. Bij de uitspraak bepaalt de commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.

Het deel van de rekening waarover u geen klacht heeft moet u wel aan de zorgaanbieder betalen.

Garantie
De depotstorting is een garantie voor de zorgaanbieder dat u de uitspraak na zult komen. Voor u is er ook een garantie. De zorgaanbieder is bij ons aangesloten en heeft afgesproken zich aan het bindend advies van de commissie te houden. Als de commissie beslist dat de zorgaanbieder u een vergoeding moet geven, dan krijgt u dit ook (nakomingsgarantie).

Betaal op tijd
Als u het openstaande bedrag niet of niet op tijd betaalt, sluiten wij het dossier. Heropening van het dossier is dan niet meer mogelijk. Als u het klachtengeld al betaald heeft, storten wij dat terug.

Uitzonderlijke situaties
Er zijn mogelijk uitzonderingsgevallen, waarbij u het openstaande bedrag niet in depot hoeft te storten. Welke dat zijn leest u hier terug:

Heeft u een betalingsregeling met de zorgaanbieder?
Heeft u een betalingsregeling getroffen met de zorgaanbieder of uitstel van betaling gekregen, voeg de bewijzen hiervan dan toe aan uw dossier. U kunt deze uploaden via uw online account. Dan hoeft u het bedrag niet in depot te storten.

Wilt u een betalingsregeling treffen over een depot (depotontheffing)?
Kunt u het openstaande bedrag niet aan ons overmaken? Dan kunt u een verzoek tot depotontheffing doen.

We vragen de zorgaanbieder of hij het eens is met uw verzoek. Wij kunnen uw geschil alleen behandelen als de zorgaanbieder het goed vindt dat u het openstaande bedrag niet naar ons overmaakt. Als de zorgaanbieder dit niet goed vindt, dan krijgt u van ons een bericht over de verdere gang van zaken.

Zie ook: