Binnen welke termijn moet een klacht worden ingediend?

Om een klacht te kunnen behandelen, moet u de klacht binnen een jaar bij ons indienen nadat u deze bij de zorgaanbieder heeft gemeld.

Wanneer u de klacht indient bij de klachtfunctionaris, is de zorgaanbieder verplicht om binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht (en kan deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen).