Binnen welke termijn moet een klacht worden ingediend?

Om een klacht te kunnen behandelen, moet u de klacht – nadat u deze bij de zorgaanbieder heeft gemeld- binnen een jaar bij ons indienen.

Wanneer u de klacht indient bij de zorgaanbieder, is hij verplicht binnen zes weken te reageren en een oordeel te geven over de klacht. De zorgaanbieder kan deze termijn eenmalig met 4 weken verlengen.