De schikking of uitspraak wordt niet nagekomen. Wat kan ik doen?

Houdt de andere partij zich niet aan de uitspraak of schikking? Neem dan eerst zelf contact op met de andere partij.

Helpt dit niet, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden. Vergeet hierbij niet uw dossiernummer te vermelden. De Geschillencommissie vraagt dan de andere partij de gemaakte afspraken na te komen.