Moet ik altijd eerst schriftelijk klagen bij de zorgaanbieder voor ik een geschil kan indienen?

  • Home >>
  • Vragen >>

In principe wel, maar er zijn uitzonderingen. Als de omstandigheden zo zijn, dat het niet redelijk is om te verwachten, dat u de klacht eerst met de zorgaanbieder bespreekt, dan kan de klacht direct bij De Geschillencommissie worden ingediend. Dit beoordeelt de commissie.