Kan ik tegen een uitspraak in beroep gaan?

Nee, u kunt niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak. Het kan gebeuren dat er reken- of schrijffouten in de tekst staan. Deze kunnen nog veranderd worden. U moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Dat moet u binnen veertien dagen doen nadat u de uitspraak gekregen heeft.

Ook kunt u de uitspraak voorleggen aan een gewone rechter. Hiervoor geldt een termijn. Dit moet binnen twee maanden na de verzenddatum van de brief waarin de uitspraak staat. Soms kan de rechter een uitspraak van De Geschillencommissie ongedaan maken. Dit kan wanneer de rechter vindt dat het niet aanvaardbaar is, als een partij daaraan gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing onvoldoende is gemotiveerd (de redenen voor de beslissing zijn onvoldoende uitgelegd).

Het kan ook zijn dat de rechter vindt dat er niet voldaan is aan de fundamentele beginselen van behoorlijk procesrecht, zoals het niet horen van alle partijen. In dat geval geldt de uitspraak van De Geschillencommissie niet meer. Wilt u de uitspraak door de rechter laten beoordelen? Dan kan het zijn dat u een advocaat nodig heeft. De kosten voor de advocaat moet u zelf betalen. Wanneer u niets doet, moet u de uitspraak nakomen.