Kan ik een regeling treffen over een depot (depotontheffing)?

We hebben u gevraagd om de openstaande factuur van de zorgaanbieder waar u klacht over gaat via een factuur aan ons te betalen. Wij bewaren dit dan tot na de uitspraak. Bij de uitspraak bepaalt de commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.

Kunt u het openstaande bedrag niet aan ons overmaken? Dan kunt u de zorgaanbieder vragen of hij ermee instemt dat de procedure zonder depotstorting wordt voortgezet. Gaat de zorgaanbieder akkoord, dan kunnen we doorgaan met de behandeling van uw klacht. Als de zorgaanbieder hier niet mee akkoord gaat, moet u het bedrag van de openstaande rekening alsnog aan ons overmaken. Lukt dit niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen en sluiten wij het dossier.