Kan ik een regeling treffen over een depot (depotontheffing)?

We hebben u gevraagd om de openstaande factuur van de zorgaanbieder waar u klacht over gaat via een factuur aan ons te betalen. Wij bewaren dit dan tot na de uitspraak. Bij de uitspraak bepaalt de commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.

Kunt u het openstaande bedrag niet aan ons overmaken? Dan kunt u een verzoek tot depotontheffing doen.

We vragen de zorgaanbieder of hij akkoord gaat met uw verzoek. Gaat de zorgaanbieder akkoord, dan kunnen we doorgaan met de behandeling van uw klacht. Als de zorgaanbieder er hier niet mee akkoord gaat, dan moet u het bedrag van de openstaande rekening alsnog aan ons overmaken. Lukt dit niet, dan kunnen wij uw klacht niet behandelen en sluiten het dossier.

Wat moet u doen?

U kunt hiervoor een ontheffingsverzoek aan het dossier toevoegen. Wij bekijken of het verzoek aan de commissie voorgelegd moet worden oftewel of er een depotbeslissing gedaan moet worden door de commissie op een besloten zitting. Partijen worden hiervoor niet uitgenodigd. U ontvangt wel een bericht van ons wanneer de commissie bij elkaar komt. Vanaf die datum duurt het doorgaans 4 weken om de beslissing aan u toe te zenden.