Kan De Geschillencommissie mij juridisch advies geven over de klacht?

De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom kunnen wij u geen juridisch advies geven. De taak van De Geschillencommissie is het oplossen van klachten door het doen van uitspraken tussen zorgaanbieders en cliënten. De Commissie doet uitspraak nadat beide partijen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (en mondeling) hun standpunt uiteen te zetten. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling van het geschil, de zitting, mag de Commissie geen vragen beantwoorden of advies geven.

Vraagt u zich af of u in uw recht staat? Of wilt u weten wat u het beste kunt doen? Neem dan contact op met:

Of heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u hen advies vragen over het oplossen van uw klacht.