Moet ik de zorgaanbieder melden dat ik een klacht bij De Geschillencommissie indien?

  • Home >>
  • Vragen >>

Nee, u hoeft de zorgaanbieder niet te vertellen dat u een klacht heeft ingediend bij De Geschillencommissie.

De Geschillencommissie vraagt de zorgaanbieder zijn/ haar mening over de klacht te geven.

N.B. Voordat u uw klacht indient bij de Geschillencommissie, moet u de klacht besproken hebben met de zorgaanbieder of diens klachtenfunctionaris.