Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 561-570 van de 730 uitspraken

Over de BOPZ-maatregel kan de commissie geen oordeel geven. Bij de overige klachten is de interne klachtenprocedure niet doorlopen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118049-1

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Mediant, stichting voor geestelijke gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente, gevestigd te Enschede, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Over de BOPZ-maatregel kan de commissie geen oordeel geven. Bij de overige klachten is de interne klachtenprocedure niet doorlopen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118049

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Mediant, stichting voor geestelijke gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente, gevestigd te Enschede, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Over het algemene beleid van de zorgaanbieder kan de commissie geen uitspraak doen. Dat geldt ook voor de klacht over de weigering de mentor van cliënte als ouder toegang te verlenen tot de werkplek. Er is niet gebleken dat de werkzaamheden die cliënte uitvoert niet passen bij haar leerdoelen

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115565

In het geschil tussen [cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Cosis, gevestigd te Assen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 22 augustus […]

Overenkomst kan niet eenzijdig worden beëindigd; consument geen recht op retournering van niet genoten huid-behandeling.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68219

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de weigering van de ondernemer om aan de consument de betaling van door laatstgenoemde niet genoten behandelingen te retourneren. Consument heeft op 5 oktober 2011 voor 10 behandelingen € 1.263,50 betaald, en er vervolgens maar 5 genoten.   De consument heeft haar klacht op 29 februari 2012 […]

Overlijden na medische ingreep, niet gebleken van enig verband tussen het optreden van een herseninfarct volgend op de colonoscopie

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Causaliteit    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110608 - 2017

In het geschil tussen: Klaagster ter zitting vertegenwoordigd door gemachtigde [broer van klaagster en Stichting Ziekenhuisgroep Twente, gevestigd te Almelo (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Overlijden van patiënte is niet het gevolg van medisch handelen zorgaanbieder

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 12304/19760

Waar gaat de uitspraak over De klager vindt dat door fouten en medisch falen van de zorgaanbieder de patiënte, zijn echtgenote, vroegtijdig is overleden. Dit zou volgens de klager komen door een verkeerde diagnose en het niet willen stoppen met toedienen van bloedverdunners. Volgens de zorgaanbieder is er een juiste diagnose gemaakt. Daarnaast is de […]

Overplaatsing naar een andere groep hoeft niet te worden teruggedraaid maar rol van de hulpverleners is onduidelijk gebleven

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106635

In het geschil tussen Cliënte en Stichting regionale Instelling voor Begeleiding en Wonen Nijmegen & Rivierenland (RIBW), gevestigd te Nijmegen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft […]

Partijen hebben ter zitting alsnog geschikt

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Beëindiging behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: schikking ter zitting   Referentiecode: 4275-9501

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling alsnog een schikking bereikt. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Buurtzorg Nederland gevestigd te Almelo, gemachtigde [naam] (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging […]

Partijen hebben ter zitting alsnog overeenstemming bereikt. De zorgaanbieder betaalt een vergoeding aan klager

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Verpleeghuiszorg    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120316

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], in haar hoedanigheid van nabestaande van [cliënte], en Florence, gevestigd te Rijswijk, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Pas als de cliënt meewerkt aan het stellen van een juiste diagnose kan de zorgaanbieder een passend behandelplan opstellen. De huidige woonvoorziening aan de cliënt biedt (nagenoeg) hetzelfde als de door de cliënt gewenste RIBW-setting

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115769

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting HVO-Querido, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 24 mei […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.