Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 551-560 van de 595 uitspraken

Voor het inwendig onderzoek van de plasbuis en de blaas heeft de arts conform die richtlijnen op de buitenkant van de cystoscoop glijmiddel met een verdoving aangebracht. De cliënt was daarover geïnformeerd. Dat er ook een andere werkwijze mogelijk is, maakt de werkwijze niet onzorgvuldig

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115249

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemeente [naam], en Medisch Centrum Leeuwarden B.V., gevestigd te Leeuwarden, (verder te noemen: het ziekenhuis), Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is zonder partijen ter […]

Voorafgaand aan de operatie aan de liesbreuk was er geen bijbalontsteking. Een cliënt hoeft niet geïnformeerd te worden over specialistische kennis uit beschikbare vakliteratuur. Vanwege de erge pijnklachten en omdat de cliënt door het toedienen van een morfinepreparaat flauwviel, is hij te snel naar huis gezonden

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110887

In het geschil tussen [Cliënt] wonende te [plaats], en Stichting OLVG, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil De commissie verwijst voor het verloop van de procedure naar haar ontvankelijkheidsverklaring d.d. 12 oktober 2017, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. Bij deze beslissing heeft de commissie cliënt ontvankelijk verklaard […]

Voorkeur cliënt voor ECT-behandelingen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123547

Waar gaat de uitspraak over Zorgaanbieder heeft de ECT-behandeling uitgevoerd zonder indicatiestelling en in afwijking van het protocol. Volgens cliënt is er blijvend schade aangericht. Volgens de commissie is er geen sprake van afwijking van het protocol. De indicatie voor de ECT-behandeling is de depressieve stoornnis van de client en niet de PTSS. Bovendien heeft […]

Voorwaardelijke machtiging op grond van artikel 14a Wet Bopz. De klachten van de cliënte gaan over de toegepaste behandeling- en medicatie en hebben daarom betrekking op de voorwaarden van de voorwaardelijke machtiging. Deze voorwaarden kunnen alleen door de rechter worden gewijzigd

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118126

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Altrecht, gevestigd te Utrecht, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde […]

Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat patiënt uit bed zou vallen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 124240

Waar gaat de uitspraak over Patiënt heeft epilepsie waardoor verhoogd valrisico aanwezig was. Patiënt is uit bed gevallen en daarvan is ten onrechte geen aantekening gemaakt. Een uitgebreid valpreventiebeleid zou passend geweest zijn zeker als verplegend personeel had geweten van eerdere incidenten. Lichamelijk onderzoek heeft plaatsgevonden door verpleegkundigen terwijl dat door een arts had moeten […]

Wijziging advies van operatie naar conservatieve multidisciplinaire behandeling bij een liesbreuk was niet verkeerd

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: -

Waar gaat de uitspraak over Vanwege verschillende klachten in het lies/buikspieren-gebied was cliënt in behandeling in het ziekenhuis. De door de chirurg ingeplande operatie aan de liesbreuk aan beide kanten, is door de sportarts ten onrechte gecanceld, omdat een operatie wel noodzakelijk is. De commissie oordeelt anders: een multidisciplinaire behandeling was geen verkeerd behandeladvies. Dat […]

Wond aan rechterhand na ongeluk. Voor het ziekenhuis was er geen gegronde aanleiding, noch waren er symptomen voor het maken van een MRI-scan. Het röntgenonderzoek gaf een duidelijk beeld over het letsel

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114695

In het geschil tussen [Klaagster] in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige dochter [naam dochter], wonende te [plaats], en OLVG, gevestigd te Amsterdam, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Wond is niet met zijde gehecht, cliënt vroeg daar vooraf wel om. Ziekenhuis erkende deze fout al in klachtenprocedure. Ziekenhuis zocht zorgvuldig naar effectieve alternatieve antibiotica. Het is gebruikelijk dat assistenten in opleiding de chirurg helpen. Klacht niet-ontvankelijk en ongegrond.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109457

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Academisch Ziekenhuis Erasmus MC, gevestigd te Rotterdam Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting […]

Ziekenhuis deed na behandeling acute problemen te weinig om verergering  doorligwond te voorkomen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 122569

Waar gaat de uitspraak over De cliënt was opgenomen geweest op de intensive care afdeling van het ziekenhuis. Tijdens de behandeling is een doorligwond ontstaan. Volgens cliënt had het ziekenhuis dat eerder moeten ontdekken en eerder wisselligging moeten toepassen. Dat zij dit niet hebben gedaan, heeft een negatieve uitwerking op zijn fysieke en psychische welzijn. […]

Ziekenhuis geen verwijt te maken van de late diagnosestelling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Diagnose    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 122640

Waar gaat de uitspraak over Cliënte klaagt over het missen van een kwaadaardige tumor door de uroloog. Zij is vervolgens zelf naar de gynaecoloog gegaan die gelijk zag dat er wat mis was. Door het missen van de diagnose is de tumor gegroeid en was een operatie en 25 bestralingen nodig om de tumor te […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.