Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 531-540 van de 671 uitspraken

Partijen hebben ter zitting alsnog overeenstemming bereikt. De zorgaanbieder betaalt een vergoeding aan klager

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Verpleeghuiszorg    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120316

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], in haar hoedanigheid van nabestaande van [cliënte], en Florence, gevestigd te Rijswijk, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Pas als de cliënt meewerkt aan het stellen van een juiste diagnose kan de zorgaanbieder een passend behandelplan opstellen. De huidige woonvoorziening aan de cliënt biedt (nagenoeg) hetzelfde als de door de cliënt gewenste RIBW-setting

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115769

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting HVO-Querido, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 24 mei […]

Patiënt klaagde niet bij zorgaanbieder binnen vijf jaar nadat schade bekend is geworden. De klacht is verjaard en kan niet worden behandeld.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106628

In het geschil tussen Patiënte en Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd te Den Haag (verder te noemen de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Patiënt onvoldoende voorbereid en gerustgesteld bij katherisatie. Ziekenhuis gaf wel voldoende voorlichting over complicaties en de operatie.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Immateriële schadevergoeding    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 101441

In het geschil tussen Patiënt en Stichting Franciscus Vlietland Groep, gevestigd te Schiedam (verder te noemen het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorginstellingen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Permanente eyeliner; overeenkomst kan niet eenzijdig worden beeindigd; van de consument wordt in dit geval verdere medewerking aan de afronding van de behandeling gevergd.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68481

Onderwerp van het geschil    Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over het resultaat van de door de ondernemer ingevolge de overeenkomst tussen partijen van 2 april 2012 bij de consument aangebrachte ‘permanente eyeliner’ voor een prijs van € 172,50.   De consument heeft in meerdere berichten, onder andere van 25 april […]

Permanente make up (wenkbrauwen en eyeliner) onjuist aangebracht. Consument heeft geen vertrouwen meer in ondernemer. Consument krijgt een financiële vergoeding

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115772

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 28 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van een behandeling om permanente make up aan te brengen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 400,–. De behandeling vond plaats […]

Permanente make-up aan wenkbrauwen van consument; behandeling is door ondernemer niet goed uitgevoerd waardoor de wenkbrauwen zijn beschadigd; consument recht op vergoeding.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: UTV10-0002

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in december 2009 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een permanente make-up aan de wenkbrauwen van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 200,–. De eerste van drie behandelingen heeft op 5 december 2009 plaatsgevonden. […]

Permanente ontharing door middel van IPL; de gegeven garantie en de verkeerde en te frequente IPL-behandeling volgens consument staan onvoldoende vast; klacht ongegrond.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 57993

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een tussen partijen op 1 mei 2008 tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een reeks ontharingsbehandelingen met behulp van lasertechnologie, welke door de consument per behandeling met de ondernemer zijn afgerekend. De consument heeft in totaal 14 behandelingen ondergaan, waarvoor hij […]

Permanente wenkbrauwen; door consument is nakoming/herstel niet aan ondernemer geboden; door ondernemer gedane aanbod voor herstelbehandeling van consument bij een derde is zonder meer redelijk.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105100

Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. De commissie heeft een onderzoek laten doen door [naam deskundige], die daarvan schriftelijk rapport heeft uitgebracht. Het geschil is ter zitting […]

Personeelstekort heeft geleid tot tekortkomingen in de verzorging van cliënte

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Verpleeghuiszorg    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 105867

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Bruggerbosch, gevestigd te Enschede (verder te noemen de zorginstelling) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.