Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 521-530 van de 595 uitspraken

Toedienen van andere vaccinatie aan dochter. Onvoldoende onderbouwing voor toekennen schadevergoeding

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115816

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en International Health Centre The Hague, gevestigd te Den Haag, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van […]

Tot driemaal voldeden de geleverde haarwerken niet; ondernemer tekortgeschoten in de op hem rustende resultaatsverplichting; ontbinding van de overeenkomst

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108016

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 februari 2016 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een door de ondernemer aan de consument te leveren haarwerk, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 1.200,– (waarvan een bedrag van € 526,50 door de consument zelf is […]

Twijfel over behandelmethode bij gebroken heup is onterecht, klacht is ongegrond

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108425

In het geschil tussen Cliënt en Haaglanden Medisch Centrum, gevestigd te Den Haag (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is […]

Uit de Prisma-analyse zijn geen fouten of nalatigheden in de zorgverlening naar voren gekomen. De communicatie met klaagster, de echtgenoot van de cliënt, had wel beter gekund

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 119474

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats], (nabestaande van [naam echtgenoot]), en Vivium Zorggroep, gevestigd te Huizen, (verder te noemen: de zorginstelling). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Uit medisch-diagnostisch onderzoek blijkt niet dat door de behandeling een zenuwbeschadiging is ontstaan.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: Schade    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 110597

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Rijnstate, gevestigd te Arnhem (verder ook te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Uitblijven EMDR-behandeling tijdens de opnameperiode is niet aan zorgaanbieder te wijten

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 121564

Waar gaat de uitspraak over De commissie is van oordeel dat de opname in eerste instantie heeft plaatsgevonden omdat klaagster een time-out nodig had in verband met haar depressiviteit en suïcidaliteit. Het ondergaan van een EMDR-behandeling was een secundair doel, waarvoor de zorgaanbieder zich ook voldoende heeft ingespannen. Dat een iPad is gestolen door een […]

uitgave cadeaubon nav hoortoaan de tegoedbon, waarvoor niet is betaald, ligt geen overeenkomst ten grondslag. Ondernemer is vrij om aan de bon een beperkte geldigheidsduur te te verbinden.

Commissie: Optiek    Categorie: Diversen    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 122299

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 december 2017 tussen de ondernemer en consument tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hoortoestel. Het geschil betreft de aan de consument ter gelegenheid van de aankoop verstrekte cadeaubon. De klager heeft op 11 december […]

Uitgebreid onderzoek door cardiologen naar de klachten van cliënte. Geen sprake van een tekortkoming in de medische behandeling

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113285

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting VUmc, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld op 29 […]

Van de zorgaanbieder kan niet worden gevraagd om bij het aannamebeleid te selecteren op personeel met autisme. Verder heeft zorgaanbieder alleen willen aangeven dat de cliënt niet meer te vaak naar het wijkcentrum kan gaan; niet dat hij helemaal niet kan gaan. Het bezoek van de zorgaanbieder om informatie over de zitting te geven, was goed bedoeld

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115287

In het geschil tussen [Cliënt], wonende [plaats] en Prinsenstichting, gevestigd te Purmerend (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter zitting behandeld […]

Van meet af aan was er geen klik tussen de thuiszorgmedewerkster en cliënte, wat met name werd veroorzaakt door het uiterlijk van de medewerkster. Dat de medewerkster geen professionele zorg heeft verleend, is niet vast komen staan

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113663

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Amemba Zorgservice, gevestigd te Amsterdam. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 6 april 2018 te Amsterdam. Beide partijen zijn […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.