Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 521-530 van de 715 uitspraken

Ondernemer is niet in staat om juiste bril te leveren en hij ontkent te kort te zijn geschoten. Overeenkomst wordt ontbonden.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69886

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een bril (montuur en glazen) voor een totaalprijs van € 270,–. De levering heeft in april 2012 plaatsgevonden. De consument heeft bij de levering direct de […]

ondernemer niet toerekenbaar tekortgeschoten in het leveren van een deugdelijke pruik

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 113527

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 januari 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, betreffende een door de ondernemer aan de consument te leveren haarwerk, waarvoor door de consument een prijs is betaald van in totaal € 1.750,– (waarvan een bedrag van € 419,50 is betaald door haar verzekeraar […]

Ondernemer onzorgvuldig gehandeld ten aanzien van het verschaffen van informatie over prijs en het haar, onvoldoende aandacht besteedt aan de wenskleur van het haar, initiatief voor verder contact bij de consument gelaten, behandeling betrof verschillende haarkleuren en wijze van klachtafhandeling.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 106470-2017

in het geschil tussen: [naam consument], wonende te [plaatsnaam] (verder te noemen: de consument) en Sanco Coiffure, gevestigd te Velp (verder te noemen: de ondernemer) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Ondernemer slaagt er niet in de klachten op te lossen. Terecht wendt consument zich uiteindelijk tot een andere ondernemer.

Commissie: Optiek    Categorie: Klachtenbehandeling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT00-0016

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 juli 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1.303,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 11 juli 1996. […]

Ondernemer slaagt er niet in klachten op te lossen: ontbinding van de overeenkomst.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT00-0023

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 19 oktober 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 955,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 1 november 1996.   Standpunt […]

Onderzoek door zorgaanbieder naar aard van psychische klachten om vast te stellen welke behandeling cliënt nodig had, is zorgvuldig

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: -    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 467-4866

Waar gaat de uitspraak over De klacht van de cliënt is dat de door de zorgaanbieder uitgevoerde onderzoeksgesprekken onnodig waren en/of inadequaat. De zorgaanbieder heeft de cliënt niet direct doorverwezen voor een klinische behandeling. De betreffende behandeling kon echter niet meer worden aangeboden en daarom was doorverwijzing onmogelijk. Dat de zorgaanbieder er vervolgens voor heeft […]

Ondeugdelijke peelingbehandeling niet komen vast te staan

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: -
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 123652

Waar gaat de uitspraak over Consument stelt letsel te hebben opgelopen door een peelingbehandeling. Zij heeft zich met haar klachten niet bij de ondernemer gemeld. Ook bij de deskundige van de commissie en voor de commissie is de consument niet verschenen. Voor de commissie onvoldoende aanwijzingen dat de ondernemer de bio-peeling niet bij de consument […]

Ongewenst resultaat laserbehandeling niet het gevolg van tekortschieten door de behandelend oogarts

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: inspanningsverplichting en informatieverstrekking    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 120736

Waar gaat de uitspraak over Cliënt houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het ongewenste resultaat van een laserbehandeling. Hij is vooraf niet gewezen op complicaties die kunnen ontstaan bij het gebruik van floaters. Visuele klachten zijn ontkend, er is een verkeerde diagnose gesteld en de behandeling is uitgevoerd door een niet-BIG geregistreerde arts. De zorgaanbieder geeft […]

Onheuse bejegening door anesthesioloog leidt tot onredelijke behandeling, cliënt krijgt schadevergoeding

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: bejegening    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 6035/14611

Waar gaat de uitspraak over De manier waarop een anesthesioloog met de cliënte omging (bejegening) was niet juist. Daardoor kan zij niet meer terecht bij het desbetreffende ziekenhuis voor behandeling. De cliënte moet extra zorgkosten maken voor een verdere behandeling bij een ander ziekenhuis. De commissie oordeelt dat de anesthesioloog niet heeft gehandeld zoals van […]

Onheuse bejegening door psychologe leidt tot vertrouwensbreuk en beschadiging zelfbeeld cliënte

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: bejegening    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 11201/20285

Waar gaat de uitspraak over Er is een voorval geweest waarbij de klaagster onheus is bejegend door haar psychologe. Hierdoor heeft ze weinig vertrouwen in mensen en ze heeft een ernstige beschadiging van haar zelfbeeld opgelopen. De klaagster heeft een klacht tegen de psychologe ingediend. De gehele klachtenprocedure is doorgelopen, maar partijen zijn er niet […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.