Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 521-530 van de 730 uitspraken

Onbevoegdheid commissie. De klachten van de cliënt hebben betrekking op het toepassen van dwangbehandeling en het beperken van de bewegingsvrijheid. Na de procedure bij de klachtencommissie van het psychiatrisch ziekenhuis, is daarvoor de rechter exclusief bevoegd

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117784

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en OLVG, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is buiten aanwezigheid van partijen behandeld op 4 oktober […]

Ondernemer had consument door moeten verwijzen naar oogarts, gelet op de aard van zijn klachten (droge ogen).

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT98-0010

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 4 augustus 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van een montuur met glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1167,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 11 augustus […]

Ondernemer had de behandeling aan de handnagels moeten staken

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Voetverzorging    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 120717

Waar gaat de uitspraak over De likdoornbehandelingen zijn volgens consument slecht uitgevoerd, met schade tot gevolg. De behandeling heeft volgens de ondernemer niet het beoogde resultaat en daarom heeft deze een passende oplossing aangeboden. Naar het oordeel van de commissie is de behandeling niet vakkundig uitgevoerd. De overige behandelingen zijn wel goed uitgevoerd naar haar […]

Ondernemer had eerder moeten onderkennen dat de multifocale bril geen goede optie was, gezien de zeer geringe bijziendheid had consument niet meer dan een leesbril geadviseerd moeten worden.

Commissie: Optiek    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT99-0002

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in maart 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1266,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 21 maart 1996.   […]

Ondernemer had lenzen moeten terugnemen nu de consument deze gedurende tenminste 3 maanden niet kon dragen.

Commissie: Optiek    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT03-0012

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 19 oktober 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van contactlenzen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 157,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 oktober 2002.   Standpunt […]

Ondernemer heeft consument fout geadviseerd omtrent haarwerk

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 8812/17853

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft zich met een kale plek op het hoofd gericht tot de ondernemer. Deze heeft haar geadviseerd en daarna voorzien van een haarstuk, welke haar gehele hoofd bedekt. Na zes weken blijft de consument last houden van ‘opstart klachten’, waarna het haarstuk is afgezet. Ook na het toepassen […]

Ondernemer heeft consument geen juiste bril heeft aangemeten. Dit levert een zodanige tekortkoming op dat ontbinding gerechtvaardigd is.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT06-0026-2

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 […]

Ondernemer heeft niet onzorgvuldig gehandeld door consument niet door te verwijzen naar oogarts

Commissie: Optiek    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 28576/33532

Waar gaat de uitspraak over De consument is met klachten bij de ondernemer gekomen en is door deze onderzocht. Volgens de ondernemer komt het verminderde zicht van de consument door enorme beschadiging van de brilglazen en de aantasting op de coating van de glazen. Uit een onderzoek door de fabrikant van de bril blijkt dat […]

Ondernemer houdt zich niet aan gemaakt afspraak; jaarlijks een ready to wear haarwerk en daarbij behorende behandelingen en verzorgingsproducten voor consument; ontbinding overeenkomst.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 93484

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft kort gezegd volgens de consument het niet nakomen van gemaakte afspraken door de ondernemer. De consument stelt dat haar klacht(en) dateren van 1 januari 2008 en dat zij die reeds toen aan de ondernemer heeft voorgelegd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Ondernemer is niet in staat om juiste bril te leveren en hij ontkent te kort te zijn geschoten. Overeenkomst wordt ontbonden.

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 69886

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in maart 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een bril (montuur en glazen) voor een totaalprijs van € 270,–. De levering heeft in april 2012 plaatsgevonden. De consument heeft bij de levering direct de […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.