Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 511-520 van de 730 uitspraken

Omdat cliënt stelt dat er een verband is tussen de bouwkundige voorziening (de klimaatbeheersing op de kamer van de cliënt) en de gezondheidsklachten van cliënt, kan de commissie de klachten over de klimaatbeheersing behandelen

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 1185801

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Prinsenstichting, onderdeel van Stichting de Opbouw, gevestigd te Purmerend, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Omdat cliënte de klacht bijna twee jaar na de afwijzing van de aansprakelijkheid bij de commissie aanhangig heeft gemaakt, is dat ruim na de in het reglement gestelde termijn van twaalf maanden na afhandeling van de klacht door het ziekenhuis. De commissie kan de klacht daarom niet behandelen.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 120228

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting Ziekenhuis Bernhoven, gevestigd te Uden, (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is buiten aanwezigheid van partijen behandeld op […]

Omdat cliënte inmiddels is overleden, is er geen belang meer bij een uitspraak over de vraag welk bezoek er al dan niet wordt toegelaten. Over het beleid voor toekomstige cliënten kan de commissie niet beslissen

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115026

In het geschil tussen [Cliënte] (overleden), en Stichting Voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), gevestigd te Middelburg (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 9 […]

Omdat de cliënt haar schadeclaim niet eerst aan de zorgaanbieder heeft voorgelegd, kan de commissie deze klacht niet behandelen

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 121668

Waar gaat de uitspraak over De klacht van cliënte dat zij onkundig en onprofessioneel is behandeld is door de zorgaanbieder gegrond verklaard. Cliënte mist echter een deugdelijke oplossing voor de behandeling van haar eetstoornis. Omdat cliënte geen vertrouwen meer heeft in de zorgaanbieder, ziet zij die oplossing in de vorm van een schadevergoeding. De commissie […]

Omdat de cliënte vijf dagen na de galblaasoperatie nog steeds kampte met hevige pijn, had de chirurg zich moeten inspannen om de oorzaak van deze pijnklachten te achterhalen. Indien nodig had de cliënte direct doorverwezen kunnen worden naar een maag-lever-darm-arts. Klacht gegrond

Commissie: Zelfstandige Klinieken    Categorie: Postoperatieve zorg    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117781

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Heelkundig Instituut Nederland, gevestigd te Rotterdam, (verder te noemen: de zorginstelling) gemachtigde: [naam], [naam advocatenkantoor] te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Omdat de echtgenote van cliënt zich op het standpunt stelde dat zij geen hulpvraag had, is de zorgaanbieder voor de relatieproblemen het traject van diagnose, behandeling en begeleiding ingegaan met cliënt. Door zijn feitelijke medewerking daaraan te geven, heeft de cliënt daarvoor stilzwijgend toestemming gegeven. De klachten over de diagnose, de behandeling en de nazorg zijn ongegrond

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118119

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen, gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen van de […]

Omdat de rolstoel in het zorghotel niet direct klaar stond, heeft cliënte geruime tijd voor de kamerdeur in de rolstoel op de verpleging moeten wachten, de verpleging reageerde niet (adequaat) op oproepen en cliënte kreeg de volgende dag tot 12 uur geen wondverzorging aangeboden. De zorgaanbieder heeft voor het verlenen van de nazorg niet gehandeld zoals cliënt mocht verwachten

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Nazorg    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117365

In het geschil tussen   [Cliënte], wonende te [plaats], en ABC Clinic B.V., gevestigd te Breda, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het […]

Omdat de zorgaanbieder in eerste instantie wel informatie over de begeleiding van de cliënt aan zijn dochter verstrekte, had de zorgaanbieder de dochter beter moeten informeren dat zij toestemming nodig had voor het verkrijgen van rapportages. De andere klachten zijn niet gegrond

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116811

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [woonplaats] en gemachtigde [naam] (verder te noemen: klaagster) en ZorgPlus B.V., gevestigd te Elst (verder te noemen: de zorgaanbieder) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen […]

Omdat een beenlengteverschil niet conform de richtlijnen voorafgaande aan de operaties en direct erna is gecontroleerd, is het zeer aannemelijk dat het aanzienlijke beenlengteverschil van 3,5 cm is ontstaan ten gevolge van de uitgevoerde heupoperaties. Daarvoor heeft de cliënte recht op een schadevergoeding. Dat het ziekenhuis een fractuur aan de rechterheup niet eerder heeft geconstateerd, is niet verwijtbaar, omdat in de herstelperiode weefsel wordt gevormd, dat beter zichtbaar is dan de fractuur zelf

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117326

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam] en Stichting Deventer Ziekenhuis, gevestigd te Deventer (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op […]

Omdat er meerdere keren op is gewezen dat slechts voor het eerste gesprek geen kosten in rekening zouden worden gebracht, mocht de cliënt er niet vanuit gaan dat de gehele intakefase (van diagnostische fase tot totstandkoming van een behandelplan) kosteloos zou zijn

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: Kosten    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114532

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en INTER-PSY B.V., gevestigd te Groningen (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De geschillencommissie heeft geen zitting gehouden, omdat partijen te […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.