Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 501-510 van de 730 uitspraken

Niet-ontvankelijk: klacht is niet binnen 12 maanden na afhandeling van de interne klachtencommissie van het ziekenhuis bij de geschillencommissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 108762

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Treant Zorggroep, gevestigd te Hoogeveen (verder te noemen: het ziekenhuis) Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Het geschil is ter […]

Niet-ontvankelijk: klacht is te laat bij de commissie ingediend. Dat cliënt niet eerder wist van het bestaan van de geschillencommissie maakt dat niet anders.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 109675

In het geschil tussen Cliënte en Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, gevestigd te Tilburg (verder te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. De geschillencommissie heeft geen […]

Niet-ontvankelijk. Het geschil is niet binnen 12 maanden, na de datum waarop de klacht bij de zorgaanbieder is ingediend, aan de commissie voorgelegd. Dat klaagster een veelheid aan andere gerechtelijke procedures heeft aangespannen brengt niet mee dat dit haar niet verweten kan worden

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112252

In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [plaats] en Stichting GGZ inGeest. Behandeling van het geschil Klaagster heeft bij klachtenformulier van 7 augustus 2017 de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) verzocht onderhavig geschil in behandeling te nemen. Klaagster en de zorgaanbieder zijn niet voor de zitting opgeroepen, omdat de commissie op grond […]

Niet-ontvankelijk. Klacht is niet binnen 12 maanden na afhandeling van de klacht door het ziekenhuis bij de geschillencommissie ingediend.

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112946

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats] en Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De cliënt heeft op 13 september 2017 de commissie verzocht onderhavig geschil in […]

Niet-ontvankelijk. Klager dient zijn klacht eerst nog bij de klachtencommissie van het ziekenhuis neer te leggen

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118261

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Stichting Zuyderland Medisch Centrum, gevestigd te Sittard, (hierna te noemen: het ziekenhuis). Behandeling van het geschil Naar aanleiding van het door het ziekenhuis ingediende verweer heeft het secretariaat van De Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) de zaak geagendeerd op een zitting ter […]

Niet-ontvankelijkheid. Cliënte had op het moment dat zij voor het eerst klaagde bij de zorgaanbieder de klacht al bij de commissie neergelegd

Commissie: Vrijgevestigde GGZ Praktijken    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116768

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam zorgverlener], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ praktijken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 27 augustus 2018 te Amsterdam. Partijen […]

Niet-ontvankelijkheid. De klacht is niet eerst overeenkomstig de regels schriftelijk bij het ziekenhuis ingediend

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118169

In het geschil tussen [Klager], wonende te [plaats], en Stichting GGZ inGeest, gevestigd te Amsterdam (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. […]

Niet-ontvankelijkheid. De klacht is pas na twaalf maanden na het indienen van de klacht bij de zorgaanbieder aanhangig gemaakt bij de commissie. Er is geen goede reden waarom de cliënt zijn klacht niet tijdig bij de commissie heeft kunnen indienen

Commissie: Zorg Algemeen    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118013

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam], en Het Robertshuis, gevestigd te Noorbeek, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Zorg Algemeen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennis genomen […]

Of meerzorg-budget aan cliënt ten goede komt kan commissie niet beoordelen. Reden voor aanpassing zorgplan is onduidelijk gebleven. Toekennen van een schadevergoeding is niet aan de orde nu partijen hebben afgesproken dat cliënt zelf zou zorgen voor zorgverlening

Commissie: Gehandicaptenzorg    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112155

In het geschil tussen [Cliënt], wonende te [plaats], gemachtigde: [naam] en ’s Heerenloo Zorggroep, gevestigd te Amersfoort, gemachtigde: [naam]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken. Op 12 […]

Omdat cliënt na de eerste schriftelijke waarschuwing wederom overlast heeft veroorzaakt en in strijd heeft gehandeld met de bepalingen van het huisreglement, mocht de zorgaanbieder de woonbegeleidingsovereenkomst opzeggen. Ook de terreinverboden zijn terecht uitgesproken. De zorgaanbieder heeft op verschillende manieren getracht om de cliënt te begeleiden bij het vinden van nieuwe woonruimte

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117657

In het geschil tussen [Cliënt] en Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen, gevestigd te Eindhoven (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij wege van bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 4 […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.