Uitsprakenoverzicht

Wilt u meer weten over onze uitspraken? Dan kunt u zoeken in onze eerdere uitspraken van de diverse commissies. Vul links uw zoekopdracht en voorkeuren in. Tevens kunt u zoeken op referentienummer, gebruik dan het tweede zoekvenster.

U ziet 11-20 van de 1636 uitspraken

Achteraf kan geconcludeerd worden dat de woonsetting en de begeleiding met betrekking tot het zelfstandig wonen niet geschikt waren voor de cliënte. Dat betekent niet dat de zorgaanbieder zich onvoldoende heeft ingespannen voor cliënte. Wel had de psycholoog de behandeling van de cliënte niet zonder haar instemming en zonder voldoende motivering moeten stoppen; mede gezien de problematiek en de woonsituatie van cliënte

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115283

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en Stichting GGZ Eindhoven en de Kempen, gevestigd te Eindhoven, (verder te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De commissie verwijst naar haar bindend tussenadvies […]

ADL-zorg. “Juridisering” van het geschil heeft de overhand gekregen, waardoor de hulpvraag van cliënte naar de achtergrond is verdreven. Cliënt had een pro actieve houding van de zorgaanbieder mogen verwachten

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114701

In het geschil tussen: mevrouw [naam], wonende te [woonplaats], (verder te noemen: de cliënte), gemachtigde: mevrouw [naam gemachtigde] ([naam kantoor gemachtigde cliënte]) en Stichting Wassenaarse Zorgverlening, gevestigd te Wassenaar, (verder te noemen: de zorgaanbieder), gemachtigde: [naam gemachtigde zorgaanbieder] ([naam kantoor gemachtigde zorgaanbieder]). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door […]

Adrenaline verkeerd toegediend, is aan zorgaanbieder te verwijten

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)Zorgvuldig handelen    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 2588/18897

Waar gaat de uitspraak over De klaagster kreeg tijdens een chemokuur last van huiduitslag. Hierdoor was medicatie noodzakelijk. Er is in overleg met de dienstdoend arts-assistent interne en supervisor neuroloog onder andere adrenaline voorgeschreven. De commissie stelt vast dat de arts de toedieningswijze van de adrenaline verkeerd heeft voorgeschreven. De verpleegkundige heeft deze toedieningswijze vervolgens […]

Afgeleverd haarwerk voldoet niet aan verwachtingen, maar consument heeft niet tijdig geklaagd

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Uitvoering behandelingsovereenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 13599/19300

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer levert naar wens een op maat gemaakt haarwerk. Echter, zij ontvangt ruim zes maanden later een klacht. Het haarwerk voldoet,  volgens de consument, niet aan de wensen en is niet geschikt voor haar aandoening. De consument stelt dat zij pas later kon klagen, omdat zij zich eerst uitvoerig […]

Afstand tussen de centra van de brillenglazen en de afstand tussen de pupillen is te groot, waardoor de consument visuele klachten houdt

Commissie: Optiek    Categorie: Aansprakelijkheid ondernemer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT06-0026-1

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 juli 2006.   De consument […]

Afstand tussen de centra van de brillenglazen en de afstand tussen de pupillen is te groot, waardoor de consument visuele klachten houdt

Commissie: Optiek    Categorie: Ontbinding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: OPT06-0026-4

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 juli 2006.   De consument […]

Afvalkuur met een voedingsadvies; er is geen sprake van gegarandeerde resultaten, maar van een verplichting om het nodige te doen om het gewenste resultaat dichterbij te brengen.

Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68461

Onderwerp van het geschil   Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de wijze waarop de ondernemer uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst tussen partijen strekkende tot het door de consument bij de ondernemer volgen van een afvalkuur van 10 sessies, voor een totaalprijs, met [naam van de voucher aanbieder]-voucher, van € […]

Afwachting resultaten leidt tot frustratie, maar is juiste medische route

Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: onzorgvuldigheid/ schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 196405/216803

Waar gaat de uitspraak over? De zoon van klagers is opgenomen geweest bij de zorgaanbieder voor een behandeling tegen obstipatie en voedingsmoeilijkheden. Klagers stellen dat de behandeling onzorgvuldig en onvoldoende is geweest en geen resultaat heeft opgeleverd. Klagers hebben de zorgaanbieder aansprakelijk gesteld, welke aansprakelijkstelling door de zorgaanbieder is afgewezen. Klagers verzoeken de commissie een […]

Afwijzen verzoek tot her-aanmelding cliënte niet onzorgvuldig

Commissie: Geestelijke Gezondheidszorg    Categorie: bejegeningzorg    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 64258/116884

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte klaagt over de behandeling die zij in 2016 en 2017 heeft ontvangen. Signalen zijn onvoldoende opgepakt, waardoor de cliënte in een depressie is beland. Ook klaagt de cliënte over de afspraak die met haar is gemaakt over her-aanmelding die niet wordt nagekomen en de manier waarop zij in […]

Alarmeringssysteem via digitale tablet is niet geschikt voor cliënte

Commissie: Verpleging Verzorging en Geboortezorg    Categorie: Zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ten dele gegrond   Referentiecode: 55817/80884

Waar gaat de uitspraak over De klager stelt dat de cliënte (schoonmoeder van klager) is gevallen en onnodig pijn heeft gehad door het veranderde alarmerings- en sleutelbeleid van de zorgaanbieder. Daarnaast wil de zorgaanbieder niet in gesprek gaan over de val. De klager eist een schadevergoeding en een gesprek met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder stelt […]Niet gevonden wat u zocht?

Vindt u bij een commissie geen uitspraken? Dan heeft de commissie mogelijk nog geen uitspraken gedaan. Zoekt u uitspraken over een bepaald onderwerp of wilt u meer weten over de lijn van de commissie, maar vindt u niet wat u zoekt? Dan helpen wij u graag.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen via dit formulier.

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.