Categorie: Beëindigen behandelingsovereenkomst

Juridisch kader: WGBO, Wkkgz

Een zorgaanbieder kan de behandelingsovereenkomst niet zomaar beëindigen. Dit kan de zorgaanbieder alleen doen als belangrijke redenen voor zijn. In de wet staat niet wat die belangrijke redenen zijn. Dit moet dus van geval tot geval bekeken worden.

De zorgaanbieder kan, als er sprake is van belangrijke redenen, de behandelingsovereenkomst niet zomaar opzeggen. De zorgaanbieder moet namelijk aan een aantal zorgvuldigheidseisen voldoen. Zo moet er een redelijke termijn in acht worden genomen. In die periode moet de nodige hulp worden voortgezet.

De KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) heeft hierover een richtlijn opgesteld. Dit is de richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’.

Voorbeeld uitspraak 2017/51, Geschillencommissie Huisartsenzorg
Klaagster verwijt verweerder dat verweerder de behandelovereenkomst met haar en haar zoon onterecht beëindigde. Op grond van de KNMG richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ kan de zorgaanbieder de behandelingsovereenkomst alleen onder voorwaarden stopzetten. De KNMG richtlijn bepaalt dat als een arts de behandelrelatie met een van de gezinsleden stopzet vanwege een conflict, dat onvoldoende reden is om ook de al jaren bestaande behandelrelatie met de andere gezinsleden op te zeggen. Voor de zoon van klaagster was het bovendien belastend over te moeten gaan naar een andere huisarts – ook als dit binnen dezelfde praktijk is – vanwege zijn autisme. De commissie is van oordeel dat ook bij de zoon van klaagster geen sprake was van een dringende reden om met hem de behandelrelatie te beëindigen. 

Voorbeeld uitspraak 2017/58, Geschillencommissie Huisartsenzorg
Enkele dagen voor de dwangopname schreef de verweerster de klager uit op grond van zijn medische klachten. Klager vindt dat de uitschrijving tegen de regels is. Voor de beoordeling van deze klacht hield de geschillencommissie de KNMG richtlijn ‘Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ aan. In dit geval is klager twee keer gewaarschuwd zijn gedrag aan te passen, namelijk op 21 november en 20 december 2016. Als de klager dit niet zou doen, zou verweerster de behandelrelatie niet kunnen voortzetten. De commissie is van oordeel dat verweerster de behandelovereenkomst mocht stopzetten op basis van het herhaaldelijk verbale agressieve gedrag van de klager en het feit dat zij klager waarschuwde te stoppen met dit gedrag.

Vergelijkbare zaken

Samenwerken aan kwaliteit