Littekens door elektrische ontharing

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On) zorgvuldigheidCosmetische ingrepen    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 113299/132416

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument stelt littekens in haar gezicht te hebben op de plekken waar door de ondernemer elektrische ontharing is uitgevoerd. De ondernemer ontkent dat sprake is van littekens door de behandeling, en betwist daarmee ook dat sprake is van enige schade.

Naar het oordeel van de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van littekens, die het gevolg zijn geweest van de behandeling door de ondernemer. De ondernemer heeft dat niet kunnen weerleggen. Het is niet de bedoeling dat de door de ondernemer uitgevoerde behandelingen resulteren in littekens. Op grond daarvan is de commissie tot de conclusie gekomen dat de behandelingen niet op de juiste wijze uitgevoerd zijn. De klacht is gegrond en de ondernemer moet €500,- aan de consument vergoeden.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een in 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van elektrische ontharingsbehandelingen tegen de daarvoor door de consument zelf bij te betalen prijs van uiteindelijk € 93,–.

De behandeling vonden plaats vanaf 2017.

Het geschil betreft de vraag of de behandelingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Sinds medio 2021 vallen de consument steeds meer littekens in haar gezicht op. Het zijn kleine ronde witte dunne plekjes, de een groter dan de andere waarop over het algemeen geen haargroei meer is. Deze plekjes zijn de plaatsen, waar de ondernemer de consument behandeld heeft.

De ondernemer neemt op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de littekens.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De vlekjes zijn de consument op gaan vallen tijdens de pandemie, toen geen behandelingen mogelijk waren. De vlekjes zijn met name daar, waar de huid behandeld is.

De huid van de consument was na elke behandeling rood. Volgens de consument behandelde de ondernemer de huid ook op plaatsen, waar littekens waren.

De ondernemer ontkent elke aansprakelijkheid. Het ontharen is echter niet correct gebeurd. De consument is inmiddels driemaal door een ander behandeld, waarna alle haargroei weg is.

Behandeling met een laser zou vergoed kunnen worden. De consument heeft begrepen dat de behandeling met laser door een huidspecialist onder dekking van de zorgverzekering valt.

De consument verlangt terugbetaling van de voor de behandeling betaalde bedragen en vergoeding van de kosten van herstel van de littekens.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument was voor de lockdown vanwege corona al in behandeling. Toen waren er nooit problemen. Na opheffing van de lockdown zijn de behandelingen hervat. De consument heeft op gegeven moment melding gemaakt van mogelijke littekens.

De ondernemer heeft nooit beschadigingen of littekens in het gezicht kunnen waarnemen.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer heeft nooit een klacht van de consument gehad, behalve dat de huid na een behandeling rood was. Dat kan altijd gebeuren, maar is geen reden tot ongerustheid.

De ondernemer ontkent uitdrukkelijk op littekens behandeld te hebben. Daar is immers geen reden voor.

Op foto’s is volgens de ondernemer niets goed waar te nemen. Dat er sprake zou zijn van littekens betekent niet dat de ondernemer iets fout gedaan heeft, de littekens kunnen ook een andere oorzaak hebben.

De ondernemer ontkent dat sprake is van littekens door de behandeling, en betwist daarmee ook dat sprake is van enige schade.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie heeft op foto’s en via de videoverbinding geconstateerd dat sprake is van kleine littekens, die het gevolg geweest kunnen zijn van de behandelingen door de ondernemer.

De consument heeft een rapportage overgelegd van een huidtherapeut, die als diagnose heeft aangegeven dat de littekentjes zijn ontstaan door elektrisch ontharen.

De ondernemer heeft door omstandigheden, die in haar risicosfeer liggen niet de foto’s kunnen overleggen, die gemaakt zijn voor aanvang van de behandelingen.

Voor de commissie is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is van littekens, die het gevolg zijn geweest van de behandeling door de ondernemer. De ondernemer heeft dat niet kunnen weerleggen.

Het is niet de bedoeling dat de door de ondernemer uitgevoerde behandelingen resulteren in littekens. Op grond daarvan is de commissie tot de conclusie gekomen dat de behandelingen niet op de juiste wijze uitgevoerd zijn.

De commissie heeft overigens de indruk dat de consument herhaaldelijk op intensivering van de behandelingen heeft aangedrongen. Dat neemt niet weg dat de ondernemer desalniettemin verantwoordelijk blijft voor de behandeling. Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Volgens de commissie komt de consument een vergoeding toe, ter compensatie van voor de verwijdering van de littekens te maken kosten dan wel ter compensatie voor de aanwezigheid van de littekens.

De commissie bepaalt de hoogte van die vergoeding in redelijkheid en billijkheid op € 500,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 500,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, E.S. Keijzer en drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 7 juni 2022.