Letsel aan hoofdhuid van consument na kleurbehandeling is voor risico van ondernemer

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: (On)zorgvuldigheid    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 46370/69947

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een kleurbehandeling bij de ondernemer laten uitvoeren. Daarbij is een deel van het kleurmiddel erg warm geworden en op de hoofdhuid van de consument gelekt. Hierdoor is er een chemische verbranding op de hoofhuid van de consument ontstaan. Met als gevolg een kale plek op de hoofdhuid dat alleen met een chirurgische ingreep opgelost kan worden. De consument eist een schadevergoeding. De ondernemer geeft aan dat hij na het zien van het gelekte kleurmiddel onmiddellijk in actie is gekomen door die plek licht uit te spoelen met water. Vervolgens heeft hij speciale shampoo aangebracht dat chemische processen stopt. De commissie oordeelt de klacht gegrond. Het letsel dat op de hoofdhuid van de consument is ontstaan, is het gevolg van de behandeling die is uitgevoerd door de ondernemer. De ondernemer had moeten weten dat het lekken van het middel op de hoofdhuid een chemische verbanding kan veroorzaken. De consument hoefde niet te verwachten dat zij letsel zou overhouden aan de kleurbehandeling. Dit komt voor rekening en risico van de ondernemer.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft letsel dat is ontstaan aan de hoofdhuid van de consument als gevolg van een kleurbehandeling die de ondernemer heeft uitgevoerd.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Op 30 oktober 2019 is de consument bij de ondernemer een kleurbehandeling ondergaan. Daarbij is een deel van het kleurmiddel op de hoofdhuid van de consument gelekt. Dit is niet tijdig opgemerkt als gevolg waarvan een chemische verbranding van de huid heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een kale plek die alleen verholpen kon worden door middel van plastische chirurgie om het littekenweefsel te verwijderen.

De consument verlangt:
1) Vergoeding van de kappersbehandeling ad € 225,55,
2) De reiskosten om naar de dermatoloog te gaan (2 maal 62 km à € 0,28 = € 34,72) en
3) Het eigen risico van de zorgverzekering m.b.t. de operaties in 2021 ad € 385,–.
(Totaal € 645,27).

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft de behandeling uitgevoerd conform de daarvoor geldende eisen. Zij hebben de folies met het kleurmiddel met twee medewerkers geplaatst om te zorgen dat de folies niet te lang bleven zitten. Toen bleek dat een aantal van de als laatst ingezette folies wel erg warm waren en daardoor zijn gaan lekken, is direct gereageerd door uit te spoelen met water. Dat gedeelte is toen licht gewassen met een shampoo die chemische processen stopt (VIVID van Mediceuticals). De ondernemer meent te hebben voldaan aan haar inspanningsverplichting.

Verder heeft de consument, tegen het advies van de ondernemer in, iedere dag het haar gewassen, waardoor wellicht de rode huid een wond is geworden

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Naar het oordeel van de commissie staat vast dat het letsel op de hoofdhuid van de consument is ontstaan als gevolg van de behandeling die de ondernemer heeft uitgevoerd. Dat het letsel mogelijk is verergerd doordat de consument het haar heeft gewassen is door de consument betwist en ook niet nader onderbouwd.

Het verweer dat de ondernemer aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, doordat hij de nodige voorzorgsmaatregelen heeft getroffen, kan de ondernemer niet baten. Het moet voor de ondernemer bekend zijn geweest dat het lekken van het middel op de hoofdhuid in een chemische verbranding kan resulteren. Een consument mag ervan uitgaan dat een dergelijke kleurbehandeling niet tot letsel lijdt. Indien zulk letsel zich toch voordoet, is dat voor rekening en risico van de ondernemer, ook al heeft deze maatregelen getroffen om dat te voorkomen.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer dient binnen vier weken na deze uitspraak een bedrag te betalen van € 645,27 voor de tot op heden geleden schade.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. H.F.R. van Heemstra, voorzitter, de heer J.W.F. Oortwijn, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 25 juni 2021.