Knipbeurt niet naar tevredenheid

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Haarverzorging    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 188882/191949

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft een knipbeurt ondergaan bij de ondernemer en is ontevreden over het resultaat. Ondanks uitdrukkelijke opmerkingen van de consument is het haar te kort en ongelijk geknipt en is een pluk haar in de nek niet weggehaald. Volgens de ondernemer is het haar van de consument in dezelfde lengte geknipt als zij op de foto’s had laten zien. De pluk in de nek had wel weggehaald moeten worden. De ondernemer biedt een knipbeurt bij een kapsalon naar keuze aan voor maximaal € 50,-.

Naar de in van de commissie is de klacht op zich terecht, maar heeft de consument het redelijke aanbod van de ondernemer niet geaccepteerd. Daarom is de klacht ongegrond, maar moet de ondernemer zich wel houden aan het eerder gedane aanbod.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 8 september 2022 met de ondernemer tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het knippen van het haar van de consument in de door deze gewenste lengte, maar de haarlengte bleek te kort te zijn wat problemen opleverde voor de consument.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mijn haar was lang en ongemakkelijk en vanwege mijn handicap wilde ik het graag in een andere lengte geknipt hebben. Daarom ging ik naar de ondernemer. Ik liet een plaatje zien van een model dat ik leuk vond en ik gaf aan dat ik de lengte tot op mijn schouders wilde of net over mijn schouders maar niet te kort. Ik gaf met mijn hand aan tot waar het moest komen.

Er werd aangegeven dat het resultaat nooit zo precies zou zijn omdat het modelhaar van het plaatje is gestijld. Dat kon ik me indenken en het hoefde ook niet zo precies, als het maar een gemakkelijk te onderhouden model zou worden. Ik wil er niks aan hoeven te doen en er moet geen onderhoud nodig zijn.

Ik heb mijn bril afgedaan waarna de kapster mijn haar knipte. Ze liet mijn staart zien en vroeg of ik die wilde houden, maar dat was niet het geval. Ze begon meteen te knippen in mijn nek en ik zei weer: denk erom niet te kort! De kapster liet me met een spiegel de achterkant zien en zei dat het allemaal in een staart paste. Zonder bril zie ik helemaal niets en ik vertrouwde op de kapster, vooral omdat ik al meermalen wat had gezegd over de lengte.

Toen ik mijn bril opzette werd gezegd: ‘oh wat mooi’. Ik verliet de zaak in de veronderstelling dat het goed was, maar toch voelde het niet zo. Het haar ging namelijk voor mijn gezicht hangen. Thuis gekomen ging ik alles op mijn gemak nog eens goed bekijken. De schrik sloeg mij toen om het hart. De lengte was zeker tien cm te kort en ik had een pony die ik absoluut niet wilde. Bovendien is er een pluk haar achter bij mijn nek/rug die langer is dan de rest. Ook zit er verschil in lengte van de zijkanten. Die avond merkte ik dat er nog een kappersclip in mijn haar zat.

Omdat ik een sonde heb moet ik mijn haar in een staart kunnen binden. Ik moet meermalen per dag en nacht de sonde spoelen en twee keer per week worden de pleisters vervangen. Ik benadrukte juist daarom dat de lengte niet te kort mocht zijn. Dit valt op te lossen met extensions.

Ik heb nu een groter probleem dan voordat mijn haar werd geknipt. Ik moet nu alle kanten zien vast te maken om het haar uit de weg te krijgen om de pleisters te vervangen en de sonde te spoelen. Bovendien irriteert het voor mijn gezicht hangende haar en ben ik er steeds mee bezig om het weg te duwen.

Er is onzorgvuldig gehandeld door direct een te korte lengte te knippen in plaats van stapsgewijs en met overleg. Ook is er onzorgvuldig omgegaan met gelijke lengtes getuige het verschil in de zijkanten en de pluk in mijn nek. Overigens is achterlaten van een haarclip ook niet echt zorgvuldig te noemen.

In het verweerschrift wordt betreurd dat een pluk haar in mijn nek niet is gelijk geknipt. Maar over het verschil in lengte van de zijkanten en de pony/te korte lok wordt niets gezegd. Ook niets over het doorgaan met knippen zonder tussentijds overleg, met uiteindelijk als resultaat een te kort kapsel en waarbij de mogelijkheid van een staart zou moeten kunnen, maar in werkelijkheid niet lukt.

Over de haarklem wordt gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat deze in het haar is blijven zitten. Vermoed wordt dat de klem tussen de rolstoel (rugleuning) is achtergebleven. Mijn lijf is dusdanig gevoelig dat ik dit gemerkt zou hebben. Bovendien heeft mijn moeder mij teruggereden naar de auto. Om in de auto te komen moet ik uit de rolstoel en wordt de stoel afzonderlijk in de auto gereden. Thuis gekomen wordt de rolstoel weer uit de auto gehaald en moet ik er weer in plaatsnemen. Allerlei handelingen waarbij een object die er niet hoort wordt waargenomen en/of gevoeld. Pas ’s avonds bij het omkleden met hulp van mijn moeder viel de klem uit mijn haar! Bij het föhnen zou je inderdaad verwachten dat de klem gevoeld zou zijn, maar dat is dus niet gebeurd.

De aangeboden vergoeding van een knipbeurt bij een kapsalon naar mijn keuze is niet voldoende en het stadium van kunnen laten knippen is nog ver weg.

De consument verlangt een vergoeding voor de aanschaf van extensions, de kosten om ze elke zes tot acht weken omhoog te plaatsen i.v.m. haargroei en uiteindelijk een nieuwe knipbeurt.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Het klopt dat de consument bij ons is geweest en foto’s toonde van voorbeeldkapsels. De ene foto betrof een langharig en de andere foto een kortharig kapsel. Er werd in overleg gekozen voor een langharig model en er is aangegeven dat een kortharig model bewerkelijker is.

Het is spijtig dat de consument ontevreden is. De pluk haar in de nek had moeten worden weggeknipt. Dat de haarklem achtergebleven zou zijn is onwaarschijnlijk.

Het haar is in dezelfde lengte geknipt als de consument op de foto’s had getoond. Ik ga dan ook niet akkoord met de vergoeding voor extensions. Wel bied ik aan de kosten van een knipbeurt bij een kapsalon naar keuze van de consument te vergoeden, met een maximum van € 50,–.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Aan de hand van twee foto’s wordt het haar geknipt waarbij zowel de consument als de ondernemer weten dat op foto’s het haar is gestijld en bekend is dat dit in de praktijk altijd net iets anders uitvalt. Bovendien gaf de kapster aan tot welke lengte zou worden geknipt, waarmee de consument (die echter zonder bril weinig zag) heeft ingestemd.

Duidelijk is dat de pluk haar in de nek weggeknipt had kunnen worden. Dat had snel en op eenvoudige wijze kunnen gebeuren als de consument zich nogmaals bij de ondernemer had gemeld. Wat dat betreft is de klacht terecht geuit. Misschien had dan ook meer duidelijkheid kunnen worden verkregen omtrent de haarklem die zou zijn achtergebleven. Nu staan de meningen tegenover elkaar en kan de commissie daarover geen oordeel vellen. Overigens is dit een punt van gering belang. Zou de haarklem achtergebleven zijn, dan valt dit in de categorie `zoiets kan een keer gebeuren’ zonder dat daar veel betekenis aangehecht zou worden en zonder dat dit alleen een klacht zou opleveren.

Feit is dat naar schatting van de commissie het haar circa twee centimeter korter is geknipt dan de bedoeling was en dat inmiddels meer dan vier maanden zijn verstreken, zodat de haarlengte inmiddels langer is dan destijds het uitgangspunt was. De commissie gaat ervan uit dat de consument haar haar inmiddels in een staart kan doen. Het betekent ook dat de destijds door de consument aangedragen oplossing van extensions thans geen soelaas meer biedt, waarbij de commissie aantekent dat dit dusdanige extra handelingen zou vergen dat dit eerder als een verslechtering van de toentertijd bestaande situatie gezien zou kunnen worden.

Nadat de consument tot de conclusie was gekomen dat haar haarlengte te gering was, zijn de daaropvolgende dagen over en weer enkele whatsapp-berichten gewisseld. De ondernemer heeft in een van die berichten aangeboden dat de consument bij een andere kapsalon naar keuze haar haar zou mogen laten knippen in het door de consument gewenst gewenste model.

De commissie acht dit aanbod dat de ondernemer heeft gedaan ter oplossing van de op zichzelf terechte klacht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. Omdat dit aanbod reeds voor het aanhangig maken van het geschil bij de commissie is gedaan, is de klacht ingevolge het reglement van de commissie in die zin derhalve ongegrond.

De ondernemer is echter gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht. Wel zal de commissie het te vergoeden bedrag beperken tot maximaal € 50,– en ook een termijn stellen.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig haar aanbod, indien en voorzover daaraan nog niet is voldaan.

De consument kan haar haar laten knippen bij een kapsalon naar keuze. Wenst zij vergoeding van de daarmee gemoeide kosten tot een maximum van € 50,–, dan dient dit te gebeuren voor 1 april 2023.

Op vertoon van een door de consument binnen een week na de betreffende knipbeurt over te leggen gedateerde en gespecificeerde bon dient de ondernemer aan de consument een bedrag van maximaal € 50,– te vergoeden. Betaling van dat bedrag dient plaats te vinden binnen een week na overhandiging van die gespecificeerde bon.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf een week na overhandiging van de gespecificeerde bon.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer prof. mr. A.W. Jongbloed, voorzitter, de heer J.W.F. Oortwijn, de heer H.W. Zuur, leden, op 16 januari 2023.