Consument niet tevreden met behandelen van wenkbrauwen; vorm en de kleur van de wenkbrauwen na de behandeling in orde; ondernemer heeft nabehandeling aangeboden maar consument is er niet op ingegaan.

  • Home >>
  • Uiterlijke verzorging >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Huidverzorging    Jaartal: 2015
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 92734

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 augustus 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het behandelen van de wenkbrauwen (een zogenaamde PMU Hairstroke) van de consument tegen de door de consument te betalen prijs van € 224,–. 

De consument heeft op 21 december 2014 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Ik heb mijn wenkbrauwen laten doen door de ondernemer. De afspraak was “hairstrokes”. Maar daar lijkt het totaal niet op. Het is ongelijkmatig, er zijn kale plekken, het lijkt grijzig, een soort gekras. Ik wil, na twee keer zo een pijnlijk behandeling niet nog eens een derde keer. Mijn wenkbrauwen zijn verpest. Ik heb direct na de behandeling laten weten dat het niet was zoals ik het wilde (niet te laat geroepen dat het fout was.) Ook ben ik de eerste maand al terug geweest, maar ik werd weggestuurd met de mededeling “het moet nog genezen” en zo. Uit de foto’s blijkt dat het absoluut geen hairstrokes zijn. De ondernemer heeft de verkeerde kleur gebruikt en onjuiste technieken toegepast.
De consument verlangt “een schadevergoeding”.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Wij werken conform de GGD normen en laten de klanten altijd een overeenkomst tekenen en geven nazorginstructie. In de overeenkomst staat duidelijk dat soms meer behandelingen nodig zijn dan de twee die voor dit soort zaken nodig zijn (basis behandeling en één nabehandeling, meestal na vier weken). Wij geven dan nog één behandeling gratis. Maar meestal is één nabehandeling genoeg. In dit geval wilde de consument niet nog een extra behandeling. De consument kwam veel te laat terug. De klacht is pas van december. Ik herinner mij niet dat de consument, zoals zij stelt, al eerder terugkwam en toen niet ontvangen is. De klacht is niet terecht. Een wenkbrauw kan er zo uitzien, na een hairstroke behandeling, als op de foto’s (van de consument en van de deskundige) te zien is. Door de afbraak van het lichaam vervaagt het inderdaad enigszins, maar dat is niet ongebruikelijk en kan dus met een nabehandeling weer in orde gemaakt worden. Maar de consument wilde dat niet. Tegen zo een natuurlijk afbraakproces kan geen garantie worden gegeven.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De klacht is op zich goed te verhelpen. De consument had moeten doorzetten, dat wil zeggen nog op zijn minst één (door mij ook aangeboden) nabehandeling moeten doen. Ik zelf heb de behandeling gedaan, niet een medewerker. Ik ben gediplomeerd en geregistreerd bij de Anbos voor de specialisatie PM voor dit soort behandelingen. Ik heb vóór de behandeling niet een foto gemaakt. Ik heb de consument per mail een paar keer uitgenodigd om nog eens langs te komen. Daar is de consument niet op ingegaan. Voor de behandeling heeft de consument een “gezondheidsverklaring” ondertekend. Daar staat onder andere in dat er een enkele keer twee tot drie nabehandelingen nodig zijn voordat de pigmenten in de huid blijven. Dat heb ik de consument toen ook gezegd en dat wist zij dus.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De vorm van de wenkbrauwen is iets te koel, maar dat is niet heel storend. De vorm is goed, maar mist wel verfijning en de fijne haartjestechniek.
Herstel is mogelijk met een derde behandeling, met dezelfde techniek, waarmee er alsnog haartjes tussen de schaduw lijken te zijn.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Blijkens het deskundigenrapport zijn op zich de vorm en de kleur van de wenkbrauwen van de consument na de behandeling door de ondernemer in orde, maar zijn de wenkbrauwen, kennelijk door het mettertijd verdwijnen van het met de hairstroketechniek aangebrachte pigment, niet “vol” genoeg. Volgens de deskundige (en de ondernemer) komt dit bij sommige huidtypes voor en kan dit worden verholpen door nog een behandeling toe te passen.

Een dergelijke nabehandeling heeft de ondernemer in deze zaak ook aangeboden, maar de consument heeft ervoor gekozen daar niet op in te gaan. De consument heeft zich pas drie maanden na de tweede behandeling bij de ondernemer beklaagd. Ook toen nog was de ondernemer bereid een nabehandeling te doen, hetgeen de consument toen wederom niet wilde. De consument heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij binnen een redelijke tijd na de tweede behandeling bij de ondernemer langs is geweest om haar wenkbrauwen te laten zien en dat de ondernemer haar toen heeft weggestuurd.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, op 18 mei 2015.