Consument heeft huid verbrand door laserbehandeling en heeft recht op schadevergoeding

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Uiterlijke verzorging    Categorie: Schade    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 13204/19769

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat haar huid is verbrand door de laserbehandeling bij de ondernemer. Via de website van de ondernemer heeft de consument geklaagd, maar hier is niet op gereageerd. De brandwonden zijn inmiddels genezen, maar de brandvlek is donkerder geworden. Er is dus sprake van blijvende schade. De consument verzoekt om een schadevergoeding. De ondernemer is uitgeschreven uit het handelsregister. De voormalig boekhouder van de ondernemer heeft per mail gereageerd op de klacht. De commissie stelt op grond van het deskundigenrapport vast dat door toedoen van de door de ondernemer uitgevoerde laserbehandeling de huid van de consument is verbrand en de consument schade heeft geleden, namelijk een brandvlek die waarschijnlijk blijvend zal zijn. De klacht is dan ook gegrond. De commissie zal in redelijkheid bepalen dat de ondernemer de door de consument betaalde kosten voor de behandeling moet terugbetalen. Daarnaast stelt de commissie een door de ondernemer te betalen schadevergoeding á € 250,– vast.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft schade aan de huid na laserbehandeling

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument klaagt dat ten gevolge van een laserbehandeling van de bikinilijn op zaterdag 8 juni 2019, haar huid is verbrand. Via de website van de ondernemer heeft zij daarover geklaagd. Echter, de ondernemer heeft niet gereageerd.

De brandwonden zijn inmiddels genezen, maar de consument heeft veel pijn geleden en het was voor haar heel ongemakkelijk. De brandvlek is donker geworden. Er is dus sprake van blijvende schade op de huid. De consument wenst terugbetaling van de kosten van deze behandeling ten bedrage van € 350,– Voorts wil zij voor de door haar geleden (blijvende) schade aan de huid gecompenseerd worden.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer is per 31 december 2019 uitgeschreven uit het handelsregister. Een derde die tijdens een telefoongesprek met het secretariaat van de commissie heeft aangegeven de boekhouder te zijn (geweest) van de ondernemer, heeft gereageerd op de klacht bij email van 3 maart 2020. Welke e-mail als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Onderzoek van de deskundige
Op 11 september 2020 heeft de deskundige een onderzoek uitgevoerd en vervolgens een rapportage opgesteld, welke rapportage als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het onderzoek van de deskundige komt het volgende naar voren.

De omvang van de klacht is ernstig.

Op een foto is een streepjesmotief te zien. De verbranding van het gebied is dan ook ontstaan door een vuil kristal waarop verbrand haar residu heeft gezeten. Er ontstaat dan een hitte spot. Dat komt omdat het licht door dat residu wordt geabsorbeerd en de hitte daarvan op de huid ontlaadt en daardoor een verbranding geeft op de huid in plaats van in de haarfollikel.

De enige tijdelijke oplossing in deze is om langdurig met blekende crèmes te smeren. De vlek kan na blootstelling aan de zon weer terugkomen.

Door een dermatoloog kan Hydroquinon crème worden voorgeschreven. De prijs van de crème zal ongeveer € 100,– bedragen.

De commissie neemt deze bevindingen en conclusies over en stelt op grond daarvan vast dat door toedoen van de door de ondernemer uitgevoerde laserbehandeling de huid van de consument is verbrand en de consument schade heeft geleden, te weten een brandvlek die waarschijnlijk blijvend zal zijn.

Naar het oordeel van de commissie is de klacht dan ook gegrond en de commissie zal in redelijkheid bepalen dat de ondernemer de door de consument betaalde kosten voor de behandeling ten bedrage van € 350,– dient terug te betalen. Daarnaast stelt de commissie in redelijkheid een door de ondernemer te betalen schadevergoeding vast ten bedrage van € 250,– . Hiermede is de consument voldoende gecompenseerd.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 600,– dient te betalen binnen een maand na verzending van deze uitspraak.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument het door de consument betaalde klachtengeld – zijnde € 52,50 – te vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, bestaande uit de heer mr. N. Schaar, voorzitter, mevrouw T.F. Hiele en de heer mr. P.B. Vos, leden, op 11 januari 2021.