Commissie Ziekenhuizen is onbevoegd, klacht moet bij commissie Zorg Algemeen ingediend worden

De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Ziekenhuizen    Categorie: (On)bevoegdheid    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: onbevoegdverklaring   Uitkomst: onbevoegd   Referentiecode: 16240/22128

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

Het is niet duidelijk welke commissie van de Geschillencommissie Zorg bevoegd is het geschil te behandelen. Het geschil gaat over de hoogte van de kosten van een behandeling door een dermatoloog van het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V., in vergelijking met de kosten van de behandeling van de dochter van klager door dermaTeam huid- en laserklinieken. De klacht van klager gaat dus over de kosten van een behandeling door het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. De klacht richt zich tegen deze rechtspersoon. Nu het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. is aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen, moet de klacht door deze commissie (inhoudelijk) worden behandeld. De commissie Ziekenhuizen is onbevoegd om het geschil te behandelen. De klacht moet ingediend worden bij de commissie Zorg Algemeen.

Volledige uitspraak

In het geschil tussen
[Naam klager], wonende te [woonplaats]

en

Stichting Bravis ziekenhuis, gevestigd te Roosendaal (hierna te noemen: de zorgaanbieder)

Behandeling van het geschil
Uit de stukken blijkt dat eerst dient te worden vastgesteld of de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) bevoegd is het geschil te behandelen.

Het bureau van de commissie heeft op 28 februari 2020 aan beide partijen bericht dat de behandeling van het geschil zonder mondelinge behandeling zal worden afgedaan. Op 30 april zijn partijen geïnformeerd dat de commissie op 15 mei 2020 zal beslissen over het geschil.

De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

Onderwerp van het geschil
Onderwerp van dit geschil is welke commissie van de Geschillencommissie Zorg bevoegd is van het inhoudelijke geschil kennis te nemen.

Het inhoudelijke geschil betreft de hoogte van de kosten van een behandeling door een dermatoloog van het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. op 23 januari 2019 in vergelijking met de kosten van de behandeling van de dochter van klager op 15 januari 2020 door het dermaTeam huid- en laserklinieken. Het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V., is een dochteronderneming van Bravis Zorg B.V. Bravis Zorg B.V. is een dochteronderneming van de Stichting Bravis Ziekenhuis. Het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. maakt gebruik van de handelsnaam dermaTeam. De dochter van klager is behandeld door het dermaTeam huid- en laserklinieken, hetgeen een privé-BV is van eveneens dermatologen.

Het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V is aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen. De Stichting Bravis Ziekenhuis is aangesloten bij de geschillencommissie Ziekenhuizen.

Klager heeft op 5 december 2019 een klacht tegen Bravis/dermaTeam ingediend bij de geschillencommissie Zorg Algemeen. Vervolgens heeft hij zijn klacht tegen Bravis/dermaTeam, op verzoek van het bureau van de commissie op 23 januari 2020 aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie Ziekenhuizen.

Beoordeling van het geschil
De commissie overweegt als volgt.

De klacht van klager heeft betrekking op de kosten van een behandeling door het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. De klacht richt zich dus tegen deze rechtspersoon. Dat klager zijn klacht ook tegen ‘Bravis’ richt, waarvan het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. een dochteronderneming is, maakt dat niet anders. Het hoefde klager naar het oordeel van de commissie niet duidelijk te zijn dat zijn tegenpartij uitsluitend het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. is en niet de stichting Bravis Ziekenhuis, zodat zijn klacht wordt geacht zich te richten tegen de rechtspersoon die hem heeft behandeld.

Nu het Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. is aangesloten bij de geschillencommissie Zorg Algemeen, moet de klacht door deze commissie (inhoudelijk) worden behandeld.

De geschillencommissie Ziekenhuizen acht zich op grond van vorenstaande onbevoegd het geschil te behandelen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart zich onbevoegd het geschil te behandelen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Ziekenhuizen, bestaande uit de heer mr. M.M. Verhoeven, voorzitter, de heer prof. dr. J.W. Deckers, mevrouw mr. I. van den Hoven – van Vogelpoel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. C. Koppelman, secretaris, op 15 mei 2020.