Brilmontuur- en glazen zijn niet gebrekkig, geen grond voor ontbinding van de overeenkomst

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 63848/78605

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt over een lees- en vertebril die zij heeft gekocht bij de ondernemer. De bril was niet in orde. De consument heeft samen met de ondernemer de overeenkomst met betrekking tot de glazen ontbonden. De ondernemer heeft de glazen retour genomen en de monturen meegegeven. De consument heeft later aangegeven de volledige koop te willen ontbinden. De ondernemer heeft twee monturen voor de consument besteld en daar de glazen volgens het recept van de orthoptist in gezet. Nadat de consument na verschillende keren niet goed kon zien met de brillen, heeft de ondernemer haar terugverwezen naar de orthoptist. De ondernemer is niet akkoord gegaan met volledige ontbinding, omdat er geen sprake was van ondeugdelijke producten. De monturen waren namelijk op verzoek van de consument besteld. Uit het deskundigenrapport blijkt dat er geen sprake is van een gebrekkig product. Het montuur is in orde, maar moet alleen op maat gemaakt worden. De commissie oordeelt dat er nu geen grond is om de koop volledig te ontbinden. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 7 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een brilmontuur en brillenglazen op sterkte tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.733,60.

De consument heeft de bril op of omstreeks 6 maart 2020 opgehaald.

Het geschil gaat over de vraag of de door de ondernemer geleverde brillenglazen en montuur voldeden aan de eisen, die de consument eraan mocht stellen.

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Volgens de consument heeft de ondernemer geen goede lees- en vertebril kunnen leveren. Al kort nadat de consument de brillen opgehaald had is zij terug geweest omdat het niet in orde was.
De ondernemer wilde de bril zelf in orde maken, maar hij wist niet hoe het verder moest. Het voelde voor de consument alsof zij aan het lijntje werd gehouden.

Uiteindelijk heeft de consument gevraagd om de koopovereenkomst te ontbinden, waar de ondernemer mee akkoord is gegaan. De ondernemer heeft meteen de glazen retour genomen en de monturen weer meegegeven. De ondernemer heeft toen alleen de prijs van de glazen terugbetaald. De consument wilde echter de koop volledig ontbinden, inclusief de monturen.

De consument is toen terug geweest en heeft om een kleinere neusbrug gevraagd, maar aangegeven dat zij eigenlijk ook het montuur retour wilde doen. De ondernemer heeft uiteindelijk niet op dat verzoek gereageerd, maar de consument de toegang tot de zaak ontzegd.

De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst voor wat betreft de monturen.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een lees- en een vertebril gekocht. Zij kwam in de winkel met een recept van een orthoptiste. De ondernemer heeft dit voorschrift aangehouden en de consument met de pasbril – voorzien van de sterktes uit het recept – laten kijken, ze gaf aan hier goed mee te kunnen zien.

Op verzoek van de consument heeft de ondernemer twee Silhouette monturen besteld en daar de glazen volgens het recept ingezet. Nadat de consument diverse keren terug is geweest met de klacht dat ze niet goed kon zien met de brillen heeft de ondernemer haar terugverwezen naar de orthoptist. De consument wilde daar niet meer heen, zij is toen naar andere orthoptisten geweest, waarbij telkens een ander recept werd gegeven.

Op 5 november 2020 is in overleg besloten de koop van de glazen te ontbinden. De ondernemer heeft de glazen retour genomen en het geld teruggestort. De monturen heeft de consument meegenomen, deze waren volgens haar goed.

Op 26 november 2020 deelde de consument mee ook de koop van de monturen te willen ontbinden. De ondernemer is daar niet mee akkoord gegaan, omdat er geen sprake was van ondeugdelijk producten. De monturen waren nota bene op verzoek van de consument voor haar besteld.

Deskundigenrapport
De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De ondernemer heeft de glazen al teruggenomen en terugbetaald. Hierdoor heeft de consument alleen nog de losse onderdelen van het randloze Silhouette montuur.

De deskundige heeft een paar presentatieglazen in de losse onderdelen geplaatst, zodat de afstelling goed kon worden beoordeeld. Het blijkt dat de neusbrug wel goed is, identiek aan de vorige Silhouette glasbril van de consument. De veren van de bril blijken totaal niet afgesteld. Blijkbaar is de ondernemer vergeten om dit randloze Silhouette montuur af te stellen. De bril zit veel te los, doordat deze niet is afgesteld. Hierdoor kreeg de consument de indruk dat de neusbrug veel te breed was.

Volgens de deskundige is de neusbrug van de bril goed.

Volgens de deskundige is de omvang van de klacht opvallend.
Herstel is technisch mogelijk. De bril kan gewoon afgesteld worden. Waarschijnlijk is het goed om de veren 10 of 15 mm in te korten.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De koopovereenkomst is voor wat betreft de glazen in overleg tussen partijen ontbonden en de consument heeft de prijs van de glazen al terugbetaald gekregen. Daarmee kan de tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst voor wat betreft de glazen buiten beschouwing blijven.

Voor wat betreft het geleverde montuur is, zoals de door de commissie ingeschakelde deskundige gerapporteerd heeft, geen sprake van een gebrek. Het montuur op zich is in orde, maar dient alleen op maat gemaakt te worden.

Omdat geen sprake is van een gebrekkig product is er geen grond om de overeenkomst voor wat betreft het montuur te ontbinden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

De commissie is wel van oordeel dat, als de consument dat wenst, de ondernemer het montuur (kosteloos) passend moet maken.

De consument dient dan wel binnen zes weken na de verzenddatum van dit bindend advies het verzoek daartoe te doen. De ondernemer zorgt daar dan, als de consument daarom vraagt, binnen twee weken nadien voor.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, M. Gort en mr. P.B. Vos, leden, op 27 juli 2021.