Beïnvloeding van zicht door toegenomen staar valt ondernemer niet aan te rekenen

  • Home >>
  • Optiek >>
De Geschillencommissie Zorg
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Optiek    Categorie: Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2021
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: ongegrond   Referentiecode: 55283/61385

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument heeft een bril gekocht bij de ondernemer, maar klaagt over het montuur en is al meerdere keren bij de ondernemer geweest om het montuur bij te laten stellen. Ook klaagt de consument over vermindering van het zicht. Volgens haar heeft de ondernemer verkeerde glazen toegepast. De ondernemer geeft aan dat de verschillende opties van glazen zijn besproken met de consument. De consument heeft zowel de glazen als het montuur zelf uitgekozen. De consument had kunnen kiezen voor een betere, maar duurdere oplossing. De commissie oordeelt dat het de ondernemer niet te verwijten valt dat de sterkte van de bril niet past bij het zicht van de consument. Uit het deskundigenrapport blijkt namelijk dat dit verschil mogelijk is veroorzaakt door toegenomen staar. De consument heeft zelf gekozen voor de glazen en het montuur. Er is geen sprake van verkeerde glazen die door de ondernemer zouden zijn toegepast. Het aanbod van ondernemer om de oude glazen in een nieuw montuur over te zetten vindt de commissie redelijk. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil heeft betrekking op klachten over het montuur en de glazen van een bril die de ondernemer op of omstreeks 6 augustus 2020 aan de consument geleverd heeft.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft een nieuwe bril gekocht bij de ondernemer. Het op maat stellen van het montuur ging niet goed. De consument is meerdere keren terug geweest om het montuur bij te laten stellen. Daarbij is het montuur vervormd geraakt. Verder kraakte het montuur. De consument is ook niet blij met de vorm van het montuur. De opticien heeft haar niet gezegd dat het ging om een herenmodel. Als de consument dat geweten had, had zij een ander montuur uitgezocht. Ook was het zicht door de bril niet prettig. Volgens de consument heeft de opticien de verkeerde glazen toegepast. Met haar vorige bril was het zicht veel beter.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft een oogmeting gedaan. Na de oogmeting heeft de consument een montuur uitgezocht. De ondernemer heeft verschillende opties voor de glazen met de consument besproken en de consument heeft zelf voor deze glazen gekozen. Daarbij speelde ook de prijs een rol. De consument had kunnen kiezen voor een betere, maar duurdere oplossing.

Naar aanleiding van de klachten heeft de ondernemer de consument aangeboden dat zij een nieuw montuur kon uitzoeken waarin de glazen overgezet zouden kunnen worden. Voor het geval de glazen niet in het nieuwe montuur overgezet zouden kunnen worden, heeft de ondernemer de consument een nieuw paar glazen aangeboden met 50% korting.

Rapport van de deskundige
De deskundige heeft als volgt geadviseerd.

De klachten over het zicht met de nieuwe bril zijn veroorzaakt doordat de sterkte van de bril niet klopt, waarschijnlijk door toegenomen staar. De consument zou een oogarts moeten consulteren, met een verzoek voor een staaroperatie. Zes weken na de staaroperatie zou een nieuwe oogmeting moeten worden gedaan. Dan zouden er nieuwe glazen moet worden uitgezocht. Tot dat moment zou de consument de oude bril moeten dragen. De beïnvloeding van het zicht door de toegenomen staar valt de ondernemer niet aan te rekenen.

Het montuur is inderdaad niet goed afgesteld. Het montuur is een vrij strak model, dat blijkbaar tot de herenmodellen wordt gerekend. Maar een herenmodel kan ook dames goed staan. Ook het oude montuur van de consument is een vrij strak model, dat zowel door dames als door heren wordt gedragen. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn om het montuur om te ruilen, wat de ondernemer al heeft aangeboden.

Partijen hebben de gelegenheid gekregen om op het rapport van de deskundige te reageren.

De consument heeft als volgt gereageerd. De conclusie van de deskundige is aantoonbaar onjuist. De consument is bij de oogarts geweest en die vindt een staaroperatie nog (lang) niet nodig. Haar belangrijkste klacht is uiteindelijk dat de consument niet de glazen heeft gekregen die de consument wilde. Bij de aankoop heeft de consument duidelijk gevraagd om hetzelfde type glazen als die van haar oude bril.

De ondernemer heeft als volgt gereageerd. De ondernemer heeft geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de door hem gedane metingen en denken inderdaad dat de zichtklachten van de consument zijn veroorzaakt door toegenomen staar.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De sterkte die de deskundige heeft gemeten wijkt af van de sterkte van de aangeschafte bril. De commissie acht het goed mogelijk dat het verschil is veroorzaakt door toegenomen staar, en heeft op grond van de stukken en het deskundigenrapport geen aanleiding om te twijfelen aan de juistheid van de metingen van de ondernemer. Of op dit ogenblik een staaroperatie wenselijk is kan in het midden blijven omdat dat voor het oordeel van de commissie niet van belang is. Hoe dan ook is niet gebleken dat de ondernemer een verwijt valt te maken van het feit dat de sterkte van de bril niet geheel past bij het zicht van de consument.

De keuze voor de glazen is door de consument gemaakt, die heeft gekozen uit verschillende opties die haar door de ondernemer zijn voorgelegd. Uit het rapport van de deskundige blijkt niet dat een verkeerd type glazen is toegepast.

Ook het montuur is door de consument uitgezocht. Zoals ook de deskundige heeft opgemerkt, is het niet ongewoon dat herenmodellen door dames worden gedragen. Van de ondernemer kon dan ook niet worden verwacht dat hij de consument de keuze voor het desbetreffende montuur ontraadde. Naar aanleiding van de klachten over de vervorming het montuur heeft de ondernemer de consument aangeboden een nieuw montuur uit te zoeken.

Alles afwegende acht de commissie het aanbod van de ondernemer dat de consument een nieuw montuur kan uitzoeken waarin de glazen overgezet kunnen worden, en als dat niet lukt, nieuwe glazen te plaatsen met 50% korting, redelijk.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Optiek, bestaande uit de heer mr. P. Glazener, voorzitter, de heer M. Gort, de heer mr. C.A. Bontje, leden, op 23 augustus 2021.