ten dele gegrond

Indicatie voor staaroperatie aanwezig, informatieverstrekking door zorgaanbieder had zorgvuldiger gekund

Waar gaat de uitspraak over Tijdens een staaroperatie is er bij de cliënte een ernstige complicatie opgetreden, waardoor zij schade heeft opgelopen. Volgens de cliënte was er onvoldoende indicatie voor een staaroperatie, is zij onvoldoende voorgelicht over de complicaties van de ingreep en is haar bloeddruk voorafgaand aan de ingreep niet opgemeten. De cliënte verwijt […]

Lees verder

Te laat komen bij palliatieve thuiszorg onzorgvuldig en algemene voorwaarden moest eerder aan klaagster worden verstrekt

Waar gaat de uitspraak over De klaagster is nabestaande van haar overleden echtgenoot, de cliënt. De klacht van de klaagster heeft 6 klachtonderdelen die gaan over de aan de cliënt verleende palliatieve thuiszorg. De klachten gaan onder andere over het te laat aanwezig zijn van de vervanger van de verpleegkundige, over het feit dat de […]

Lees verder

Zorgaanbieder voldoet niet aan vereiste om afschrift medisch dossier spoedig te verstrekken

Waar gaat de uitspraak over De klaagster heeft 9 klachtpunten die onder andere gaan over de onzorgvuldige behandeling van haar dochter door de psycholoog en de psychiater, de nalatigheid van de zorgaanbieder door de dochter niet op tijd naar een andere zorgaanbieder door te verwijzen en de nalatigheid van de zorgaanbieder door niet direct het […]

Lees verder

Gemachtigde cliënt voldoende geïnformeerd over incident, maar verslaglegging incident is te beknopt

Waar gaat de uitspraak over De klacht van de cliënt bestaat uit vijf klachtonderdelen die gaan over een incident dat bij de zorgaanbieder heeft plaatsgevonden, waarbij de cliënt een tibiaplateaufractuur heeft opgelopen. De cliënt klaagt onder andere over dat de zorgaanbieder onjuiste informatie heeft verstrekt en informatie heeft verzwegen. Daarnaast was de verslaglegging over het […]

Lees verder

Medisch beroepsgeheim niet geschonden en cliënt is niet van noodzakelijke medische zorg onthouden

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder zijn klacht niet heeft behandeld. Ook stelt hij dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door informatie met de politie te delen. Daarnaast stelt hij dat hem noodzakelijke medische zorg is onthouden toen hij op de gesloten afdeling opgenomen wilde […]

Lees verder

Diagnose amyloïdose is zeldzaam, commissie kan niet concluderen dat diagnostisch traject onjuist is uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over De klager heeft verschillende klachten over de zorgaanbieder. Zijn echtgenote is in het ziekenhuis van de zorgaanbieder opgenomen voor een open-hart-operatie. Na de operatie is vastgesteld dat de echtgenote de aandoening amyloïdose had. Enkele weken later is de echtgenote overleden. De belangrijkste klacht ziet op het niet op tijd vaststellen […]

Lees verder