ten dele gegrond

Geen onzorgvuldig handelen van behandelend artsen

Waar gaat de uitspraak over Cliënt is niet gezien door zaalarts, daarin is ziekenhuis tekortgeschoten. Verder is niet komen vast te staan dat behandelend artsen en verpleegkundigen bij hun inspanning tot medische behandeling fouten hebben gemaakt. Geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Klaagster], wonende te [woonplaats] en Stichting Sint Antonius Ziekenhuis, […]

Lees verder

Niet nakomen van gemaakte afspraken door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over Gedragswetenschapper is afspraken niet nagekomen. Commissie acht het voorstelbaar dat de cliënt leed heeft ondervonden, maar kan niet vaststellen dat de cliënt hierdoor heeft geleden dat sprake is van aantasting in de persoon. Geen toekenning van schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Client], wonende te [woonplaats], en ’s Heerenloo […]

Lees verder

Zorgen over zorg aan zoon

Waar gaat de uitspraak over De zoon van klaagster was cliënt in een behandelgroep voor kinderen in de basisschoolleeftijd met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Volgens klaagster was de geleverde zorg onvoldoende, was het pand niet geschikt en is haar tot twee keer toe opgesloten geweest op zijn slaapkamer. De zorgaanbieder wijt […]

Lees verder

Onvoldoende continuïteit in begeleiding en ondersteuning van cliënte bij voeren van administratie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte verwijt de zorgaanbieder een gebrek aan hulp bij de (financiële) administratie. Door de stress die daardoor ontstond namen bij cliënte de lichamelijke en psychische klachten toe. Volgens de zorgaanbieder is er voldoende hulp geboden bij de administratie, maar is er door personeelswisselingen en ziekteverzuim wel een onrustige periode geweest. […]

Lees verder

Behandelplan niet elke keer juist bijgesteld, klachten over bejegening en begeleiding zijn deels gegrond

Waar gaat de uitspraak over Volgens (de mentor van) klager ontbreekt het aan behandelplannen, waardoor er (te) weinig voortgang is geboekt met de behandeling. Ook klaagt hij over de bejegening door de medewerkers van de zorgaanbieder en over een te weinig actieve begeleiding. Volgens de zorgaanbieder was er wel een behandelplan opgesteld en is deze […]

Lees verder