ten dele gegrond

Zorgaanbieder heeft zorgvuldig gehandeld, maar schiet tekort in communicatie met klaagster

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt dat zij, als mentor van de cliënte, werd buitengesloten bij de behandeling van de cliënte. Ook de naasten van de cliënte werden niet toegelaten en niet geïnformeerd. Daarnaast was er geen behandelplan en heeft de zorgaanbieder zich onvoldoende ingespannen om een passend vervolgplek voor cliënte te vinden. […]

Lees verder

Klaagster vindt dat zorgaanbieder aansprakelijk is voor verslechteren gezondheidstoestand zieke moeder

Waar gaat de uitspraak over Het geschil gaat over de zorgverlening aan de moeder van de klaagster door de zorgaanbieder. Zo is een verkeerde medicatielijst gebruikt, was de drinkvoeding niet aanwezig en is de wondzorg te laat verricht. De klaagster houdt de zorgaanbieder aansprakelijk voor het verslechteren van de gezondheidstoestand van haar moeder. Door die […]

Lees verder

Wijze van verslaglegging medisch dossier cliënt, planning en communicatie zorgaanbieder niet op orde

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over een nota voor een consult die volgens hem veel te hoog is en over de manier van planning, verslaglegging en communicatie door de zorgaanbieder. Het patiëntendossier was niet op orde en er ontbraken gegevens uit verschillende jaren. Daarnaast kan de cliënt geen jaarlijkse afspraak krijgen terwijl […]

Lees verder

Zorgaanbieder is nalatig bij naar huis sturen van cliënt, klacht is ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt uitgebreid over de kwaliteit van de zorgverlening van de zorgaanbieder. De klachten gaan onder andere over het naar huis sturen met medicatie dat onvoldoende werkte, ernstige fouten die door het behandelteam op de HIC-afdeling zijn gemaakt, het onnodig lang opnemen van de cliënt, de opvang van de […]

Lees verder

Laserpakket na twee behandelingen gestopt, consument krijgt helft van openstaande bedrag terug

Waar gaat de uitspraak over Het gaat om de door de ondernemer uitgevoerde laserbehandeling bikini-breed bij de consument en om de terugbetaling van de nog niet ondergane maar wel betaalde behandelingen. Volgens de consument was er sprake van spanning en irritatie tussen haar en de ondernemer en liep dit tijdens de behandeling zo hoog op, […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft verzuimd tijdig antwoord te geven, klacht is ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt uitgebreid dat door een interne klachtencommissie een eindoordeel is gegeven, maar dat de zorgaanbieder zich niet aan de aanbevelingen houdt. Volgens de klaagster blijven er zich fouten en incidenten voordoen en is er sprake van onzorgvuldig handelen. De klachten gaan onder andere over het inzetten van zorglinkmedewerkers, […]

Lees verder

Behandelaar ooglaserbehandeling niet BIG-geregistreerd, cliënt krijgt kosten behandeling terug

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft na een ooglaserbehandeling last van complicaties. Hij stelt dat de risico’s van de behandeling niet met hem zijn besproken. Als hij wist dat hij chronische oogpijn aan de behandeling zou overhouden, had hij de ingreep nooit laten uitvoeren. Daarnaast klaagt de cliënt dat de behandeling is uitgevoerd […]

Lees verder

Verergering oorklachten klaagster na gehooronderzoek is onwaarschijnlijk

Waar gaat de uitspraak over De klaagster klaagt over het ontstaan van nieuwe heftige oorklachten en het verergeren van bestaande oorklachten na een gehooronderzoek (stapediusreflexmeting) in opdracht van de KNO-arts van de zorgaanbieder en over het gebrek aan aandacht en begrip van de KNO-arts in de benadering van de klaagster. De zorgaanbieder stelt dat het […]

Lees verder