ten dele gegrond

Handelen van zorgaanbieder leidt niet tot dood van echtgenote van klager

Waar gaat de uitspraak over De klager vindt dat er sprake is van onzorgvuldig handelen, dat zou hebben geleid tot de zelfdoding van zijn echtgenote. Zijn echtgenote is de moeder van de cliënt. De cliënt is voor gezinstherapie onder behandeling bij de zorgaanbieder. De klager vindt dat de zorgaanbieder onprofessioneel en onzorgvuldig heeft gehandeld tijdens […]

Lees verder

Het niet opstellen van een behandelplan door de zorgaanbieder is onzorgvuldig

Waar gaat de uitspraak over De cliënte is het niet eens met de onbehoorlijke wijze van behandeling door de zorgaanbieder. De behandeling was onzorgvuldig en onprofessioneel. De cliënte en haar dochter hebben beiden in het hele jaar dat zij onder behandeling zijn geweest bij de zorgaanbieder, geen behandelplan gekregen. De zorgaanbieder erkent dat de behandeling […]

Lees verder

Adrenaline verkeerd toegediend, is aan zorgaanbieder te verwijten

Waar gaat de uitspraak over De klaagster kreeg tijdens een chemokuur last van huiduitslag. Hierdoor was medicatie noodzakelijk. Er is in overleg met de dienstdoend arts-assistent interne en supervisor neuroloog onder andere adrenaline voorgeschreven. De commissie stelt vast dat de arts de toedieningswijze van de adrenaline verkeerd heeft voorgeschreven. De verpleegkundige heeft deze toedieningswijze vervolgens […]

Lees verder

Geen fout of nalaten ziekenhuis geconstateerd

Waar gaat de uitspraak over Volgens de klager gaf het ziekenhuis bij de behandeling van zijn overleden echtgenote onvoldoende voorlichting over de drie behandelopties bij de verstopte darm, waardoor er een verkeerde behandeloptie is uitgevoerd. Volgens de klager kreeg zijn vrouw ook niet de nodige hulp na de na de tweede chemokuur. Dit zou fatale […]

Lees verder

Onheuse bejegening door anesthesioloog leidt tot onredelijke behandeling, cliënt krijgt schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over De manier waarop een anesthesioloog met de cliënte omging (bejegening) was niet juist. Daardoor kan zij niet meer terecht bij het desbetreffende ziekenhuis voor behandeling. De cliënte moet extra zorgkosten maken voor een verdere behandeling bij een ander ziekenhuis. De commissie oordeelt dat de anesthesioloog niet heeft gehandeld zoals van […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft zich voldoende ingespannen

Waar gaat de uitspraak over De zorgaanbieder hoeft de huisarts niet persé schriftelijk te informeren. De zorgaanbieder heeft de cliënt voldoende geprobeerd te ondersteunen nadat de behandelaar was uitgevallen. Volgens de commissie heeft de zorgaanbieder de cliënt niet in de steek gelaten. De cliënt heeft geen recht op schadevergoeding. Volledige uitspraak In het geschil tussen […]

Lees verder

Handelen van de zorgaanbieder bij en na afloop van een ondergane operatie

Waar gaat de uitspraak over Opeenstapeling van gedragingen aan de zijde van de zorgaanbieder die niet stroken met zorgplicht. Chirurg heeft niet die zorg betracht die een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot/hulpverlener in dezelfde omstandigheden zou hebben betracht en aldus niet binnen de grenzen van de redelijk bekwame beroepsuitoefening is gebleven. Volledige uitspraak In […]

Lees verder

Geen medisch verwijtbaar handelen, wel schending van de zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over Sinds de behandeling bij de longarts functioneert de cliënte slechter dan daarvoor. Omdat zij geen behandeling meer krijgt voelt ze zich in de steek gelaten. Het ziekenhuis stelt dat cliënte blijvende klachten ervaart, waarvoor meerdere artsen geen medische verklaring hebben gevonden. De behandelrelatie tussen cliënte en het ziekenhuis is beëindigd […]

Lees verder