ten dele gegrond

Dat interne klachtenprocedure te lang heeft geduurd, betekent niet dat zorgaanbieder onzorgvuldig heeft gehandeld.

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt heeft diverse klachten ingediend omtrent het (gebrek aan) handelen van de zorgaanbieder vóór, tijdens en na de behandeling die cliënt extern onderging. Zo klaagt cliënt onder andere over het gebrek aan begeleiding tijdens die behandeling en over het missen van signalen toen cliënt nadien in crisis kwam te verkeren. […]

Lees verder

Gehandicaptenparkeervergunning was al verleend; klacht ten dele gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft een weigering van een parkeervergunning voor gehandicapten. Na de klachtenprocedure is de vergunning verleend en is door de zorgaanbieder aangeboden om de keuringskosten te crediteren. De, door de zorgaanbieder niet betwiste, klacht van cliënt over de werkwijze van de keuringsarts wordt gegrond verklaard. Zijn gevorderde schadevergoeding wordt […]

Lees verder

Beloofde zorg niet geleverd; klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak? De commissie wijst een klacht van cliënt toe, inhoudende dat de zorgaanbieder de holistische op maat gemaakte evidence based therapie, waarvoor cliënt was verwezen door haar huisarts, niet heeft geleverd en wijst het verzoek tot toekenning van schadevergoeding in de zin van creditering van de zorgaanbieder van ruim € 9.500,– aan […]

Lees verder

Arts geeft heftige diagnose te midden van andere patiënten; commissie verklaart klacht ten dele gegrond

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft betrekking op de bejegening richting klaagster en haar inmiddels overleden echtgenoot door een longarts en een verpleegkundige van de zorgaanbieder. De uitspraak Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Ziekenhuizen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. De […]

Lees verder

Zorgaanbieder onvoldoende zorgvuldig gehandeld bij voeren gesprek met cliënt; klacht ten dele gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Na afloop van een bezoek aan het consultatiebureau heeft de jeugdarts haar zorgen over de ontwikkeling van het zoontje van de cliënt gedeeld. Toen ouders afzagen van een bezoek aan de kinderarts, heeft de jeugdarts een melding gedaan bij Veilig Thuis. Deze klacht gaat over de handelwijze van de jeugdarts […]

Lees verder
1 2 3 19