ten dele gegrond

Uiteenlopende verwachtingen ten aanzien van de zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over De ouders van de overleden cliënte zijn van mening dat de kwaliteit van zorg die geleverd werd aan cliënte, onvoldoende was. Ook zou de actuele zorgovereenkomst niet tijdig door cliënte zijn ontvangen, zou de zorgaanbieder de cliënte onheus hebben bejegend door het dreigen met beëindiging van de zorgovereenkomst als de […]

Lees verder

Ontslagen gezinsouder mocht geen afscheid nemen

Waar gaat de uitspraak over De cliënte verblijft in een gezinshuis. Zij is per brief geïnformeerd dat het gezinshuis zou sluiten en dat de gezinsouder niet meer zou terugkeren. Cliënte klaagt over het feit dat zij geen afscheid heeft kunnen nemen van de gezinsouder. Zij stelt dat zij niet de zorg heeft gekregen die zij […]

Lees verder

Lange wachttijden leidt niet tot verwijt zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt erover dat de zorgaanbieder heeft gehandeld in strijd met het familiebeleid, door de partner van cliënt niet uit te nodigen bij doelgesprekken. De klager wenst schadevergoeding. De zorgaanbieder voert aan dat de cliënt zorg nodig heeft die de zorgaanbieder niet kan bieden. De zorgaanbieder geeft aan dat […]

Lees verder

Psycholoog had niet zonder toestemming van cliënt in oud dossier mogen kijken

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is door twee auto-ongelukken, voor specialistische zorg bij de zorgaanbieder terecht gekomen. Na zijn intake is de cliënt erachter gekomen dat medewerkers van de zorgaanbieder zonder toestemming in zijn oude dossier hebben gekeken. Daarnaast heeft het erg lang geduurd voor de cliënt inzage kreeg in zijn dossier en […]

Lees verder

Klaagster kreeg door gebrekkige communicatie onterecht verkeerde verwachtingen over gezondheid cliënte

Waar gaat de uitspraak over De cliënte was in het ziekenhuis terminaal verklaard en wilde graag terug naar het verzorgingstehuis van zorgaanbieder. Daar kwam de klaagster erachter dat de cliënte niet terminaal was en dat ze verkeerd behandeld werd. Er werden onnodige en verkeerde medicijnen toegediend en tegen het advies van de klaagster en de […]

Lees verder
1 2 3 13