ongegrond

Cliënt moest zelf aan de bel trekken als zij zorg wilde; zorgaanbieder niet verkeerd gehandeld

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft een pej-sonde gekregen en stelt zich op het standpunt dat zij daarna hulp zou krijgen bij de wondcontrole door een verpleegkundige van de zorgaanbieder. De verpleegkundige of een andere zorgmedewerker is nooit gekomen en cliënte neemt dat de zorgaanbieder kwalijk. De commissie volgt cliënte niet in dat standpunt […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon cliënt niet van tevoren informeren over gevolgen; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Cliënt is geopereerd aan haar baarmoeder en nu heeft zij veel pijn. Cliënt vindt dat zij niet voldoende is ingelicht door de gynaecoloog over de gevolgen van deze operatie. De commissie is van oordeel dat zorgaanbieder heeft gehandeld hoe […]

Lees verder

Zorgaanbieder erkent dat verkeerde verwachtingen zijn gewekt; klacht alsnog ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen zorgaanbieder en cliënt. Cliënt was aangemeld om een appartement te krijgen als er een vrijkwam bij zorgaanbieder. Klager vindt dat het appartement op onduidelijke gronden niet is toegewezen aan cliënt en wil een schadevergoeding. De interne klachtencommissie van de zorgaanbieder heeft al geoordeeld […]

Lees verder

De betrokken arts heeft gehandeld volgens geldende professionele standaard; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De echtgenoot van klaagster is in zijn slaap overleden aan een acute hartstilstand. Klaagster verwijt de cardioloog dat haar man de verkeerde medicatie heeft voorgeschreven. Uit de bijsluiter van het voorgeschreven medicijn blijkt dat haar man, gezien zijn medische achtergrond, dit middel niet had mogen krijgen vanwege het risico van […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelt zorgvuldig; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de kwaliteit van de zorg die de zorgaanbieder aan de dochter heeft geleverd. Klaagster verwijt de zorgaanbieder een gebrek aan communicatie, onvoldoende passende zorg en nalatigheid. De commissie is dan ook van oordeel dat de zorgaanbieder zorgvuldig ten opzichte van de dochter en klaagster heeft gehandeld en […]

Lees verder

Klachten over gehandicaptenzorg pakketreis

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte vindt dat de reis en de zorg die zij heeft gekregen niet hetgeen is dat van tevoren met haar is besproken. Cliënte heeft € 4926,12 betaald voor de reis en wil nu € 2.500,– schadevergoeding van de zorgaanbieder. Zorgaanbieder wil uit coulance € 380,– als vergoeding geven, maar de […]

Lees verder
  • 25 september 2023

Zorgaanbieder plaats cliënt over naar ander ziekenhuis in belang van gezondheid cliënt; klacht ongegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de zorgverlening voor de echtgenote van klager. Klager verwijt de zorgaanbieder onzorgvuldig en nalatig handelen ten gevolge waarvan zijn echtgenote is overleden. De commissie oordeelt dat de zorgaanbieder zorgvuldig en in het belang van cliënt heeft gehandeld door haar over te plaatsen naar een andere zorgaanbieder. De […]

Lees verder
1 2 3 51