ongegrond

Klachten over verblijf niet voldoende onderbouwd, geen tekortkoming

Waar gaat de uitspraak over De cliënt is verbleven bij de zorgaanbieder en is van mening dat een van de medewerkers van de zorgaanbieder niet deugdelijk heeft gehandeld. Client heeft zeven verwijten jegens de zorgaanbieder. De verwijten betreffen een kennelijke doodsbedreiging, inbreuk op privacy, diefstal, de wijze van klachtafhandeling, afkeuren van een behandelplan, wisseling van […]

Lees verder

Gevolgen van haartransplantatie waren te verwachten

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft complicaties ondervonden na een haartransplantatie. Zij stelt tevens dat de operatie niet volgens afspraak is verlopen, nu er dubbele en triple grafts (haarzakjes) zijn geplaatst in plaats van enkele. Tijdens de hersteloperatie zijn nogmaals andere grafts geplaatst dan afgesproken. Uiteindelijk heeft cliënte herstelbehandelingen elders laten uitvoeren. Zij […]

Lees verder

Ongepaste bejegening medewerkster kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over De cliënte wilde bloed laten afnemen bij een locatie van de zorgaanbieder en trof een medewerkster naar haar zeggen in een dronken staat was. Ze is weggewuifd door de medewerkster. De cliënte wenst excuses en schadevergoeding voor reiskosten, kosten geschilprocedure en inkomstenverlies. De zorgaanbieder geeft aan dat er na de […]

Lees verder

Complicaties na borstcorrectie niet aan zorgaanbieder te wijten

Waar gaat de uitspraak over De cliënte heeft een borstcorrectie laten uitvoeren door de zorgaanbieder en klaagt over de protheses die zijn geplaatst. In plaats van de besproken inhoud van 275 cc respectievelijk 300 cc, heeft de chirurg twee protheses van 300 cc geplaatst. De cliënte heeft net na de operatie en zes maanden na […]

Lees verder

Geen schadevergoeding voor complicaties na ooglidcorrectie

Waar gaat de uitspraak over Cliënte heeft aan beide ogen een bovenooglidcorrectie ondergaan, waarna complicaties zijn opgetreden. Een half jaar later heeft een hersteloperatie plaatsgevonden, maar de complicaties zijn niet verdwenen en er zijn nieuwe complicaties bijgekomen. Zij wilde geen tweede hersteloperatie laten uitvoeren vanwege het gebrek aan vertrouwen in de zorgaanbieder. Zij verzoekt schadevergoeding […]

Lees verder

Slecht functioneren zorgverleners kan niet worden vastgesteld

Waar gaat de uitspraak over Cliënte is niet tevreden over de zorg die zij heeft ontvangen van zorgverleners van de zorgaanbieder. Het ging om de zorg van haar dochter. Zij stelt onder andere dat ze te weinig zorguren heeft gekregen. Verder is ze niet voldoende ontlast en heeft ze onbetaald verlof opgenomen. Ze vraagt een […]

Lees verder

Zorgaanbieder handelt zorgvuldig en terecht vanwege grote zorgen om situatie cliënte en haar kind(eren)

Waar gaat de uitspraak over Na een bezoek van Veilig Thuis (VT) heeft de zorgaanbieder een onderzoek gestart naar de thuissituatie van de cliënte. Volgens haar is dat onderzoek gedaan op basis van onderbuikgevoelens en zonder bewijzen, feiten of een goed vooronderzoek. De zorgaanbieder heeft vooral gekeken naar het verleden van de cliënte en zo […]

Lees verder

Zorgaanbieder treft geen verwijt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een klacht over de behandelaar bij de zorgaanbieder. De behandelaar heeft hem ten onrechte een nieuwe intake laten doen, en daarbij de cliënt bespot, terwijl de cliënt zijn vorige behandeling wilde afmaken. Daarnaast zijn afspraken niet nagekomen. De zorgaanbieder stelt voldoende inspanning te hebben geleverd. Alle klachtonderdelen […]

Lees verder

Beëindiging begeleidingsovereenkomst gerechtvaardigd door grensoverschrijdend gedrag cliënt

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt over spanningen tussen bewoners van de woonruimte en tussen bewoners en begeleiders. Naar aanleiding van die spanningen heeft de cliënt een bord gebroken doordat deze te hard op tafel werd gezet en uiteindelijk zijn er conflicten ontstaan. De zorgaanbieder heeft de begeleidingsovereenkomst beëindigd. De cliënt wenst een […]

Lees verder
1 2 3 33