ongegrond

Commissie kan geen woning toewijzen aan cliënt

Waar gaat de uitspraak over? Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder zijn privacy geschonden en hem gedwongen zorg verleend zonder dat de inbewaringstelling al ingegaan was. Ook zou de cliënt onheus bejegend zijn, zouden er medische blunders hebben plaatsgevonden en is voor hem nog steeds geen nieuwe woning gevonden. De commissie kan niet concluderen dat […]

Lees verder

Zorgaanbieder neemt voldoende hygiënische maatregelen om verspreiding bacterie tegen te gaan

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft het besluit van de zorgaanbieder om cliënte stoelgang te laten hebben in haar woon-/slaapkamer, in plaats van de voor dit doel ingerichte sanitaire ruimte. Gemaakte afspraken hierover worden volgens klager aantoonbaar niet nagekomen en er wordt onvoldoende meegedacht om gezamenlijk tot een oplossing te komen die zowel […]

Lees verder

Zorgaanbieder kon niet voorzien dat cliënt ziek zou worden tijdens vakantie

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een behandelovereenkomst tussen cliënt en zorgaanbieder. Client heeft bij zorgaanbieder een behandeling ondergaan om stamcellen te doneren. Twee dagen na de behandeling is cliënt op vakantie gegaan en heeft daar complicaties aan zijn arm. Door de complicaties heeft cliënt extra onkosten gemaakt en moest zijn […]

Lees verder

Aanbieder geen invloed op ziekte of afwezigheid van medewerkers; behandeling kan doorgezet worden bij andere behandelaars

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat hij telkens van behandelaar heeft moeten wisselen. In één jaar tijd heeft de cliënt zes verschillende behandelaars gezien waardoor hij steeds bezig was met het opbouwen van een vertrouwensband in plaats van met een verdieping van de behandeling. De cliënt verwijt de zorgaanbieder dat […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft terecht gesprekopname geweigerd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte verwijt de zorgaanbieder dat een concept onderzoeksverslag, met de inhoud waarvan zij niet akkoord was, zonder haar toestemming is doorgestuurd aan een GGZ instelling. Voorts verwijt de cliënte de zorgaanbieder een onheuse bejegening. De zorgaanbieder heeft het concept verslag aan de huisarts, de verwijzer van de cliënte, gestuurd […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet tekort geschoten, klacht ongegrond. Voor klachtonderdelen over urinecontroles was al schikking bereikt.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft zich beklaagd over het handelen van de zorgaanbieder. Dit handelen heeft tot uithuisplaatsing van het jongste dochtertje van de cliënt geleid, zo stelt de cliënt. De zorgaanbieder ontkent dit ten stelligste en zegt zorgvuldig te hebben gehandeld in de periodes dat de cliënt bij de zorgaanbieder onder […]

Lees verder

Zorgaanbieder niet toerekenbaar tekortgeschoten bij nemen beslissing cliënt op te nemen, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt zich op het standpunt dat door onjuiste behandeling en onjuiste bejegening door de zorgaanbieder tijdens opname bij de zorgaanbieder haar leven extreem ontregeld is geraakt, met grote schade tot gevolg. De zorgaanbieder stelt dat de verpleging van de Medium Care heeft gehandeld conform hetgeen in het kader […]

Lees verder

Cliënt geen verwijt te maken niet doorlopen interne klachtenprocedure. Zorgaanbieder niet verwijtbaar gehandeld, klacht ongegrond.

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een behandelingsovereenkomst met het VIP-team van de zorgaanbieder, maar voelt zich steeds onder druk gezet en zich daardoor in haar rechten als patiënt geschaad. Hierover heeft de cliënt haar beklag gedaan bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder verzoekt de commissie de cliënt niet-ontvankelijk te verklaren, omdat zij niet […]

Lees verder
1 2 3 56